Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys och för delar av lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. Ytterligare information om institutionen och filosofiämnet finns på www.idesam.umu.se.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser och en betydande del av undervisningsinnehållet inkluderar filosofins historia, kunskapsteori och metafysik. I övrigt har det inriktning mot andra teoretisk-filosofiska kärnområden som logik, medvetandefilosofi och språkfilosofi. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten. 

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) är ett krav för att vara behörig för anställningen.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området filosofi med inriktning mot teoretisk filosofi, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle utgör bedömningsgrunder för urvalet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

· bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
· originalitet i forskningen
· produktivitet
· bidrag till det internationella vetenskapssamhället
· uppdrag inom vetenskapssamhället
· förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
· samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

· förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
· förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
· erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
· medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
· ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska pedagogisk skicklighet tillmätas större vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom den teoretiska filosofins kärnområden: filosofins historia, kunskapsteori, logik, metafysik (inklusive medvetandefilosofi) och språkfilosofi.

Undervisningsinnehållet inkluderar filosofins historia, kunskapsteori och metafysik. Särskilt meriterande är undervisningsskicklighet inom dessa områden. I övrigt har det inriktning mot andra teoretisk-filosofiska kärnområden som logik, medvetandefilosofi och språkfilosofi.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns här.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns här

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2019-04-05.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat som omfattar 12 månader på 100% med tillträde 190701 eller enligt överenskommelse. Arbetsorten för anställningen är Umeå.  För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet filosofi finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator Lars Samuelsson (090-7866241, lars.samuelsson@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-253-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Lars Samuelsson, ämneskoordinator , 090-7866241, lars.samuelsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-15
Sista ansökningsdag 2019-04-05

Tillbaka till lediga jobb