Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot frågor om ’smart’ människor-dator-interaktion vid navigeringshjälp. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 3 januari 2019.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Spatial Cognitive Engineering gruppen vid institutionen bedriver forskning i kognitiva frågor om interaktion mellan människa och datorer, ”human-in-the-loop computing” och smarta hjälpsystem. Se https://www.umu.se/personal/kai-florian-richter för mer information.

Projektbeskrivning

Projektet kommer att utveckla viktiga grunder för smarta, adaptiva navigationstjänster som är säkra och enkla att använda, och inte lämnar sina användare hjälplöst beroende av dem.

Navigationstjänster, till exempel navigationssystem inbyggda i bilen eller Google's kartapp körs på mobiltelefonen, kan berätta när som helst, var som helst hur man tar sig till platser, kända eller okända. Du behöver egentligen inte tänka på hur man gör det själv längre. Detta verkar mycket bekvämt. Men att inte tänka själv kan också orsaka alla typer av problem, som alla rapporter i media om människor som fastnar under broar, kör ut i havet, eller tar omvägar på 600 km visar. Sådana incidenter är så vanliga nuförtiden att en ny term har myntats för dem: ’Death by GPS’. Forskning har visat att dessa problem uppstår eftersom vi inte är uppmärksamma på omgivningen eller på vad vi själva gör; vi bara reagerar på vad vår navigeringstjänst säger att vi ska göra. Endast ett fåtal personer har hittills arbetat med att lösa det här problemet.

Detta projekt kommer att undersöka navigationstjänsters adaptiva förmåga, med syftet att förbättra deras säkerhet, tillförlitlighet och användarvänlighet. Projektet kommer att använda en analytisk ansats som kombinerar resonerande och rumsliga analysmetoder för att beräkna skillnader i betydelse och komplexitet mellan platser längs en rutt. Kognitionsvetenskapliga resultat ligger till grund för hur betydelse och komplexitet beräknas. Dessa skillnader längs en rutt återspeglas i adaptiva instruktioner; dessa försöker också maximera sannolikheten för att matcha användarnas förståelse av situationen. Forskningen kommer att bli iterativ, och omväxlande använda teoretisk analys, implementation av prototyper och empiriska studier av mänskliga användare.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Tillträde senast 2019-03-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer 

De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha mycket goda kunskaper i artificiell intelligens, människor-dator-interaktion eller geografiska informationsvetenskap. Dokumenterad kunskap om av programmering är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av att genomföra empiriska studier är meriterande.

Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
• En meritförteckning (CV)
• I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
• Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
• Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Om bifogade dokument har annat originalspråk ska en översättning inkluderas. Bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-01-03. Referensnummer: AN 2.2.1-2093-18. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan. Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.
Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.
Närmare upplysningar lämnas av docent Kai-Florian Richter. kai-florian.richter@umu.se .

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2093-18
Kontakt
  • Kai-Florian Richter, 090-7866831
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2019-01-03

Tillbaka till lediga jobb