Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Bakgrund
Forskningen vid TEC-Lab, TFE, rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är dedikerad till djupare förståelse av bränsleomvandling, såväl som reaktioner mellan askbildande element och spårämnen vid höga temperaturer. Inom området bedrivs tillämpad, ofta multidisciplinär forskning, där kompetenser från teknikvetenskap, kemi, fysik, miljövetenskap och medicin möts. Forskningsfronten på området kräver tillgång till avancerad experimentell- och analytisk infrastruktur. Vid TEC-Lab finns flera välutrustade experimentella laboratorium för förbrännings- och förgasningsforskning, och termisk analys, samt en stor mängd analytiska- och mättekniska metoder, inkluderat t ex svepelektronmikroskopi med olika detektorer (avbildning och kemi), röntgenbaserade metoder samt laserspektroskopiska metoder. Det övergripande syftet med forskningen innefattar att bidra med ny kunskap som kommer till nytta för samhälle och industri i strävan efter att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriella processer, undvika dyra driftproblem, återvinna ändliga resurser, samt minimera skadliga biprodukter och föroreningar.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Arbetet inom den nu utlysta tjänsten har som huvudsakliga arbetsuppgifter att bistå forskargruppen TEC-Lab och övriga delar av institutionen TFE, samt (vid behov) inom externa uppdrag, med;

 • Kvalificerat analytiskt operatörsstöd till doktorander och forskare för avancerade materialkemiska- och fysikaliska analyser med befintliga tekniker (in-house), inkluderande främst P-XRD, SEM-EDS/WDS/EBSD, TGA/DSC och HT-viskometer.
 • Metodutveckling av avancerade applikationer kopplat till befintligt SEM (EVO), med specifikt fokus på WDS, EBSD, och Hot-stage analysis. Arbetet innehåller bl a kalibreringar, hantering av referensmaterial, känslighetsanalyser och framtagande av rutiner för provpreparering och analysprocedurer.
 • Kvalificerat tekniskt operatörsstöd för doktorander, forskare samt externa uppdrag kopplat till olika typer av termiska analyser av fasta material (bränslen, askor, keramer, stål, m m), inkluderat olika typer av ugnar.
 • Bidra med expertis och experimentellt stöd vid materialstudier (korrosion av keramiska material) kopplade till aktiviteterna i Svenskt Förgasningscentrum.
 • Bidra med expertis i processen med upphandling av ett nytt instrument för P-XRD (inkl XRF och hot-stage), vid TEC-Lab, TFE.
 • Kvalificerat tekniskt stöd för drift och underhåll av ovan nämnd analytisk infrastruktur vid TEC-Lab.

Arbetet innebär såväl självständigt analytiskt- och laborativt arbete, som brett samarbete med forskare främst inom forskargruppen TEC-Lab vid TFE, men även inom ramen för externa forskningssamarbeten och uppdrag.

Kompetenskrav:
Doktorsexamen i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi eller motsvarande är ett krav, liksom profilering mot bioenergi, termokemisk energiomvandling, grundläggande termokemi, eller materialkemi/fysik. Dokumenterad erfarenhet av att genomföra avancerade termokemiska experiment samt karakterisering av olika fasta material som används eller produceras i förbrännings- och förgasningsprocesser, t ex askor, beläggningar, keramiska material och stållegeringar, krävs också. Sökande skall vidare ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt genomföra och utvärdera data från avancerade analytiska metoder, främst SEM-EDS/WDS (inkl. avancerad imaging och spektratolkning), samt Pulver-XRD (inkl. fasbestämning i komplexa prover, Rietveld förfiningstekniker och hög-temp analyser).

Övriga önskvärda kvalifikationer:
Vi söker en nyfiken och initiativrik medarbetare som vill vara med och utveckla den dynamiska forskningsmiljön vid TEC-Lab och som gärna samverkar med andra forskare och forskargrupper. Erfarenhet av arbete i breda forskningsprojekt med tvärvetenskapliga frågor är önskvärt, liksom vana att arbeta självständigt och lösningsorienterat. Vi hoppas också hitta dig som har ett personligt engagemang för forskningen inom energi- och återvinningsprocesser, samt ett intresse för utvecklingen av framtida hållbara industriella system inom t ex bioenergi, bioraffinaderier och annan processkemi.

Övriga upplysningar:
Anställningen är på heltid i 6 månader med tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2019-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2110-18
Kontakt
 • Markus Broström, 0907865971
 • Dan Boström, 090-786 54 45
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-12-06
Sista ansökningsdag 2018-12-27

Tillbaka till lediga jobb