Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker högt kvalificerade doktorander som vill arbeta med oss inom projektet NLAFET. Projektet är ett av de hög-profilerade projekt som kommer att finansieras av EU inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon 2020, delområdet FET-HPC (Future and Emerging Technology in High-Performance Computing). NLAFET koordineras av Umeå universitet, och har som internationella partners INRIA (Frankrike), University of Manchester och STFC-RAL (Storbritannien).

Projektbeskrivning
Framtida superdatorer kommer att vara extremt parallella, skalbara och heterogena samt leda till nya och utmanande krav på effektiva numeriska algoritmer och programbibliotek. Syftet med NLAFET är att angripa dessa utmaningar och slutligen leverera nya skalbara numeriska bibliotek för storskaliga fundamentala problem inom numerisk linjär algebra, inklusive lösning av täta och glesa ekvationssystem och egenvärdesproblem. För att uppnå detta krävs en bred satsning på att utveckla nya algoritmer, utforska avancerade schemaläggningsstrategier och exekveringssystem, automatisk optimering av programvara (s.k. offline och online autotuning), och inte minst att undvika flaskhalsar gällande kommunikation och synkronisering av miljontals beräkningsuppgifter som tillsammans bildar helheten.

Anställningarna kommer att fokusera på design, implementering och utvärdering av parallella algoritmer för s.k. matris-egenvärdesproblem med fokus på de extremt storskaliga utmaningarna. Forskningen kommer att ske i nära samarbete med erkända forskare i forskargruppen liksom med andra partners inom NLAFET.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap krävs att den sökande har godkända kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i ämnet datavetenskap eller beräkningsteknik eller motsvarande som bedöms vara direkt relevant för den aktuella inriktningen.

Dokumenterade kunskaper och erfarenheter av programvaruutveckling för parallella numeriska algoritmer, och god insikt i algoritmer för matrisberäkningar är ett krav. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter av schedulering (schemaläggningsstrategier) och exekveringssystem, såväl som av automatisk programoptimering är särskilt meriterande.

Eftersom du kommer att arbeta i ett internationellt forskningsteam är god samarbetsförmåga, samt mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift ett krav.

Övrig information
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 2016-05-01 eller enligt överenskommelse.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2 §) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och innehålla:

 • Ett personligt brev som beskriver dina forskningsintressen, och varför du söker den utlysta anställningen. Brevet ska också innehålla din kontaktinformation
 • Kopior av examensbevis e.dyl
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Kopior av kandidat- och/eller masteruppsats, samt andra relevanta publikationer om sådana finns
 • Kontaktinformation till tre referenspersoner
 • Dokumentation och beskrivning av erfarenheter av utveckling av parallell programvara, och arbete i eller med industrin

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro, och vara inkommen senast 2016-04-04. Ref-nr: AN 2.2.1-243-16. Logga in och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Närmare upplysningar lämnas av professor Bo Kågström (email: bokg@cs.umu.se) eller biträdande lektor Lars Karlsson (email: larsk@cs.umu.se ).

Mer om oss
Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med cirka nittio anställda från mer än tio länder i olika världsdelar. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av datavetenskapliga kärnområden och tillämpningar. Fokus för forskningen inom parallella och teknisk-vetenskapliga beräkningar sammanfaller i hög grad med målen för NLAFET-projektet.

High Performance Computing Center North (HPC2N) är ett nationellt center och en viktig del av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). HPC2N tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster från internationellt storskaliga HPC-resurser samt annan e-infrastruktur, till olika träningsprogram och kurser inriktade mot användarna. För närvarande pågår upphandlingen av ett heterogent peta-skaligt system; det förväntas bestå av flerkärniga CPU-noder, acceleratorer och noder med integrerade höggradigt parallella processorer, samt en del noder med extra mycket minne (minst 4 TB minne per nod). Det nya HPC-systemet blir en mycket viktig beräkningsresurs för NLAFET.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde May 1 2016, or as otherwise agreed
Löneform Monthly salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-243-16
Kontakt
 • Bo Kågström, professor, +46 90 7865419
 • Lars Karlsson, assistant professor, +46 90 7866190
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-02-24
Sista ansökningsdag 2016-04-04

Tillbaka till lediga jobb