Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Vi söker en doktorand i ett projekt med fokus på entreprenörskap och hållbarhet. Tillträde 2016-04-01 eller enligt överenskommelse.

Doktoranden kommer att ingå i ett projekt som syftar till att studera företagsrådgivning och utveckling av mindre företag på hållbara sätt. Projektet möjliggör olika teoretiska perspektiv och analytiska nivåer. Forskningsfrågor kan exempelvis inkludera relationen mellan tillväxt och hållbarhet, utformningen av företagsstöd eller hur kontexten påverkar operationaliseringen av hållbarhet.

En doktorand har stora möjligheter att själv definiera sitt område. Projektet bedrivs i nära samarbete med Almi Företagspartner Norr och Luleå Tekniska Universitet. Besök i företag kommer att vara en del av projektarbetet, liksom kontinuerlig dialog och möten med övriga projektparter. I den större projektgruppen ingår en professor och två docenter från Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Mer information om Handelshögskolan finns på www.usbe.umu.se

Arbetsuppgifter
Som doktorand skall du läsa kurser och göra en självständig studie inom ovan nämnda projekt. Du förväntas även bidra till forskningsmiljön genom att delta i seminarier, konferenser och andra aktiviteter som stödjer din forskning och forskningsmiljön i stort. Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). I normalfallet deltar doktorand i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden från och med år två. Anställningen förlängs då i motsvarande grad.

Behörighet och urval till forskarutbildning

 • Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i företagsekonomi kräver godkända kurser inom företagsekonomi omfattande minst 90 högskolepoäng, inkluderande ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng.

Urval bland sökande till ledig plats inom utbildningen på forskarnivå ska göras utifrån bedömd förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, bl.a. med hänsyn till:

 • tidigare studieresultat och förmåga att hålla tidsramar
 • metodologisk och vetenskaplig mognad
 • kvalitet på forskningsskiss
 • kommunikativ förmåga skriftligt och muntligt
 • förmåga att samarbeta
 • personlig lämplighet

Följande bedömningsgrunder ska särskilt tillämpas vid prövningen av den personliga lämpligheten:

 • god analytisk förmåga
 • goda kunskaper i svenska och engelska
 • ambitioner för forskarutbildningen och att arbeta inom den företagsekonomiska enheten

Extra meriterande är en eller flera examina med fördjupning inom entreprenörskap samt hållbarhet, dokumenterad förmåga att skriva vetenskapligt samt erfarenhet av att samarbeta med uppdragsgivare. Vi strävar efter en jämn representation mellan kvinnor och män.

Ansökan

Ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med motivering till att söka forskarutbildningen (1-2 sidor)
 • Forskningsskiss som beskriver den sökandes forskningsintresse och en möjlig studie inom detta område (2-3 sidor)
 • CV
 • Kopior av betyg och examensbevis
 • Kopia på uppsats/examensarbete
 • Uppgifter om lämpliga referenspersoner (minst 2 stycken)

Din ansökan ska vara inkommen senast den 9 mars 2016.


Övriga upplysningar

Arbetstiden tillbringas i Umeå. Information om forskarutbildningen i företagsekonomi, inklusive dess allmänna studieplan, finns på www.usbe.umu.se/enheter/fek/utbildning/forskarniva/

Närmare upplysningar lämnas av projektledare Gert-Olof Boström, gert-olof.bostrom@umu.se och studierektor för forskarutbildningen, Karl Bonnedahl, karl.bonnedahl@umu.se.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2016-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-193-16
Kontakt
 • Gert-Olof Boström, projektledare , gert-olof.bostrom@umu.se
 • Karl-Johan Bonnedahl, studierektor för forskarutb., karl.bonnedahl@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-02-16
Sista ansökningsdag 2016-03-09

Tillbaka till lediga jobb