Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Universitetslektorer i företagsekonomi, inriktning redovisning 1-2 anställningar
Handelshögskolan söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid. 

Arbetsuppgifter
Förutom att undervisa i företagsekonomi och då främst inom redovisning kommer du att handleda studenter och även doktorander. Du deltar i utvecklingsarbete och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan.
Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering, genomförande och utveckling. Undervisningen bedrivs ofta i lag och såväl på svenska som på engelska. Det finns möjlighet för dig att med externa forskningsmedel använda upp till 80 procent av årsarbetstiden till forskning. Sedvanlig kompetensutveckling enligt avtal ingår.
Du tillbringar din arbetstid i Umeå.

Behörighet
Behörig för anställningen är den som avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visad pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse.

Särskilda bedömningsgrunder
1. Erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi med inriktning mot redovisning.
2. Erfarenhet av forskning inom företagsekonomi med inriktning mot redovisning.
3. Förmåga och erfarenhet av att undervisa på svenska och engelska.
4. Förmåga att samverka med näringsliv och samhälle.
5. Administrativ skicklighet.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om du åberopar motsvarande skall du skriva en redogörelse över vad som åberopas.

Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen ovan. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste 5 åren.

Ansökan
Information om pedagogiska meriter, behörighet, bedömningsgrunder samt om ansökan för anställning som universitetslektor se Umeå universitets anställningsordning, här. Särskilda anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan om anställning återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida, här.

Mer om oss på Handelshögskolan
Vi är cirka 170 anställda varav cirka 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Inom företagsekonomi bedrivs undervisning och forskning inom management, entreprenörskap, marknadsföring, redovisning samt finansiering.
Vi är en ISO 14001 certifierad handelshögskola och hos oss läser mer än 2000 studenter.

Sektionen för redovisning och finansiering
Inom sektionen bedrivs forskning om redovisning och finansiering. Sektionen har höga forskningsambitioner vilket visas av mängden och kvalité på publikationer inom området. Du kan läsa mer om Handelshögskolan, enheten företagsekonomi och sektionen för redovisning/finansiering på http://www.usbe.umu.se/.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-102-16
Kontakt
  • Lars Silver, lars.silver@umu.se, 090-7866798
  • Tobias Svanström, tobias.svanstrom@umu.se, 090-786 55 26
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2016-02-02
Sista ansökningsdag 2016-02-23

Tillbaka till lediga jobb