Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Doktorand i medicinsk vetenskap

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurofysiologi till institutionen för Medicinsk och Translationell Biologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av doktorandprojektet

Proprioception är avgörande för rörelsekoordination. Muskelspolarna anses vara de huvudsakliga receptorerna för proprioception. Dessa komplexa sensoriska organ anses traditionellt vara muskelsträckningsreceptorer, som signalerar lemposition och rörelsehastighet. Vår forskargrupp har nyligen utmanat sådana föreställningar genom att visa att spolarna också är mycket responsiva på lokal muskelpress. Dessa resultat kräver en omprövning av proprioceptiv återkoppling i olika sensorimotoriska sammanhang och neuromuskulära patologier. En del av doktorandprojektet kommer ytterligare att utvärdera effekten av muskelpress på mänskliga spolarna. Projektet kommer därför att bidra betydligt till vår förståelse för hur vi uppfattar våra musklers status.

Dessutom antas avancerad bearbetning av sensoriska signaler vanligtvis ske uteslutande i CNS. Vi har nyligen föreslagit att avancerade signalbehandlingsfunktioner också kan förekomma i det perifera nervsystemet, på nivån för muskelspolorganen. Till skillnad från andra perifera sensoriska organ kontrolleras spolarna direkt och oberoende av nervsystemet självt, via γ-motorneuroner (’fusimotor’). Fusimotorneuronerna får omfattande nedstigande och perifer input, men rollen för dessa rika afferenta och efferenta anslutningar har förblivit oklar.

Doktorandprojektet kommer att koppla in vivo mikroneurografi (MNG) hos människa med robotteknik och skräddarsydda verktyg för att undersöka spindelaffarent aktivitet över sensorimotoriska sammanhang. En däggdjurs modell kommer också att användas för att undersöka hjärnans mekanismer involverade i fusimotorisk kontroll. Doktoranden kommer därför att träna i olika tekniker och förväntas registrera, analysera och kommunicera olika neurofysiologiska och beteendedata. Genom detta projekt kommer doktoranden att vara en del av forskningsmiljön vid DimitriouLab.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom institutionen för Medicinsk och Translationell Biologi vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare. Vårt mål är att ge den stödjande och inspirerande miljö som krävs för att säkerställa en bra start på din forskarkarriär.

Kvalifikationer

Det är meriterande om den sökande därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, har uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom ett eller flera av följande områden: neurovetenskap, biostatistik, biomekanik, kognitionsvetenskap, biologi, psykologi, fysiologi eller motsvarande.

Även andra närliggande ämnesområden kan vara relevanta, då vi framförallt söker en motiverad kandidat med ett starkt intresse för att utveckla en bättre förståelse för sensorimotorisk kontroll.

Meriterande föranställning är tidigare erfarenhet av forskningsarbete, särskilt hantering och analys av forskningsdata

samt kunskaper inom statistik och programmering. Den sökande ska kunna arbeta självständigt samt ha förmåga att samverka inom en forskargrupp. Den ideala kandidaten bör ha utmärkt kommunikationsförmåga för att kunna interagera effektivt med kollegor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet, förmåga till vetenskapligt resonerande, samt förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text.

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

  1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
  2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
  3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
  4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter. Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning fattas av fakultetens studierektor.

 

Om anställningen

Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid med start 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt gällande lönestege för doktorandanställning.

 

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och bifogade dokument ska vara i Word eller pdfformat. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2024-08-16.

En fullständig ansökan ska innehålla:

- Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten

(max 2 sidor)

- CV/meritförteckning

- Examensbevis

- Uppsatser/övriga publikationer

- Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

- Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Övrigt och kontakt

För närmare upplysningar kontakta Michael Dimitriou, michael.dimitriou@umu.se

Mer om oss

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida: https://www.umu.se/en/research/groups/michael-dimitriou/

Du som antas till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå - https://www.umu.se/medicinsk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-981-24
Kontakt
  • Michael Dimitriou, michael.dimitriou@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-06-12
Sista ansökningsdag 2024-08-16
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb