Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Sociologiska institutionen söker två doktorander i sociologi med inriktning diskriminering och tolerans i samhället. Start 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Ansök senast 19 juni 2024.

Forskningens inriktning

Sociologiska institutionen kommer anställa två doktorander i två relaterade men olika forskningsprojekt;

Den första projektet heter ’Att nysta upp diskrimineringsupplevelser i Europa: Analys av flera marginaliserade grupper ur ett komparativt perspektiv’. Doktoranden i detta projekt kommer att arbeta med enkätdata (bl.a. från Europeiska kommissionen för människors rättigheter) för att svara på frågor om både orsaker och konsekvenserna av diskriminering i samhället. Samarbeten i en internationell miljö ingår i arbetet, då projektets partneruniversitet är i Alicante, Spanien.

Läs mer om projektet här >>

Det andra projekt heter ’Toleransens natur och konsekvenser’. Projektet fokuserar på att undersöka både orsaker och konsekvenser av olika former av tolerans. Doktoranden i projektet kommer arbeta med olika enkätundersökningar för att undersöka varför olika människor är toleranta samt vilken betydelse detta har för andra närliggande attityder och värderingar.

Läs mer om projektet här >>

Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom sociologi om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom sociologi (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning.

Övriga kvalifikationskrav är goda kunskaper i kvantitativ metod samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Om anställningen

Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Vi förväntar vi oss att den anställde är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. 

Inför en eventuell anställning gör institutionen en samlad bedömning om vilket av de två beskrivna forskningsprojekt som lämpar sig bäst för respektive sökande. Det innebär att institutionen kan erbjuda den sökande projekttillhörighet oberoende av det område som inskickad ansökan och forskningsplan beskriver.  

Ansökan ska innehålla:

 • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max två sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till ett av de områden som beskrivits ovan och i de länkade projektplanerna. Planen ska visa att den sökande kan formulera ett rimligt projekt, men den kan vid en eventuell anställning komma att revideras genomgripande.
 • Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställningen.
 • Vidimerad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa.
 • Kopia av examensbevis/verifierat bevis på att kraven för examen är uppfyllda
 • Uppsatser/övriga publikationer
 • Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Anställningen kan påbörjas 1 september eller enligt överenskommelse. Ansök via Varbi senast 19 juni 2024.

Om oss

Sociologiska institutionen är en dynamisk forskning- och undervisningsmiljö med runt 60 anställda varav 12 doktorander för närvarande. Forskning bedrivs inom flertal områden bland annat inom forskning om politiska attityder med speciellt fokus på attityder gentemot andra människor. Doktoranderna kommer ingå tillsammans med en grupp forskare inom detta område. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida; Sociologiska institutionen (umu.se)

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-836-24
Kontakt
 • Andrea Bohman, studierektor forskarutbildningen, andrea.bohman@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-06-19

Tillbaka till lediga jobb