Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en doktorandtjänst inom beräkningsvetenskap med inriktning mot matematik. Tjänsten omfattar fyra år av forskarstudier, inklusive deltagande i forskning och forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är den 17 juni 2024.

Den här anställningen är en del av en nationell rekrytering inom DDLS-programmet (Data-Driven Life Science). DDLS använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att undersöka biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellprocesser till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenberg National Program for DDLS syftar till att rekrytera och utbilda nästa generation av forskare inom DDLS och att skapa världsledande förmågor inom beräkningsvetenskap och data science i Sverige. Programmet finansieras med totalt 3,1 miljarder SEK (ungefär 290 miljoner USD) över 12 år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Under 2024 kommer DDLS Forskarskola att lanseras, och 20 akademiska och sju industriella doktorander kommer att rekryteras. Under DDLS-programmets lopp kommer fler än 260 doktorander och 200 postdoktorer att vara en del av Forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/

Framtiden för livsvetenskap är datadriven. Vill du vara en del av den förändringen? Anslut dig då till oss i detta unika program!

Projektbeskrivning och uppgifter
Projektet utforskar ett grundläggande ämne inom evolutionen som rör hur och varför mikrober interagerar med varandra på de sätt de gör. Mikrober har en mängd olika alternativ och strategier för att välja vilka resurser de konsumerar för tillväxt. Dessa val kan leda till antingen konkurrens eller samarbete mellan olika individer. Utfallet beror på mikrobernas förmåga att korrekt bedöma situationen, vilket kräver att de löser ett slags slutledningsproblem. Även om vi har viss kunskap om detta problem och de heuristiker som organismer kan utveckla, återstår det mycket att lära om dess komplexitet och svårigheter.

Detta forskningsprojekt är ett samarbete mellan Eric Libby och Laura Carroll. Det innefattar användning av maskininlärningstekniker för att slutleda mekanismer genom vilka mikrober fattar beslut, bioinformatiktekniker för att jämföra dessa mekanismer med empiriska data, samt spelteori och modelleringsansatser för att förbättra vår förståelse. Projektet har många spännande riktningar och möjligheter för olika kvantitativa verktyg och angreppssätt.

Anställningen är en del av DDLS forskarskola vilket innebär att doktoranden kommer att få utbildning och resurser som en del av DDLS programmet. Dessutom kommer doktoranden att vara placerad vid IceLab, ett tvärvetenskapligt center som erbjuder professionell utbildning i kommunikation samt möjligheter att genomföra tvärvetenskaplig forskning.
https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/integrated-science-lab-icelab/

Kvalifikationer
Doktoranden kommer att antas i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning mot matematik.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå inom beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 hp beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 hp på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i biologi, ekologi, fysik och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska krävs. Doktoranden ska kunna arbeta både självständigt och som en del av ett tvärvetenskapligt samarbetsorienterat team. Det krävs också skicklighet i minst ett relevant programmeringsspråk, t.ex. Python, Rust, R, Julia, Matlab, C++ osv.

En god bakgrund i matematik, modellering, datavetenskap och/eller programmering är meriterande. Intresse för och kunskap om evolutionär biologi, mikrobiologi och molekylärbiologi är önskvärt men inte nödvändigt. Detsamma gäller för kunskap om maskininlärning, bioinformatik och databehandling.

Doktoranden förväntas spela en aktiv roll i utvecklingen av detta doktorandprojekt och på institutionen. Dessutom förväntas doktoranden ha en vetenskaplig, strukturerad, flexibel och resultatorienterad inställning till sitt arbete.

Bedömningen av sökande baseras på deras kvalifikationer och förmåga att dra nytta av den doktorandutbildning de kommer att erhålla.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet (”doktorandavtal umu”). Tillträde till anställningen sker under hösten 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är den 17 juni 2024. Ansökan ska inkludera följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

  • Ett personligt brev som kort beskriver dina kvalifikationer och forskningsintressen, en förklaring till varför du söker tjänsten och varför du anser att dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta.
  • Curriculum vitae.
  • Verifierade kopior av examensbevis, diplom eller motsvarande, inklusive dokumentation över avslutade akademiska kurser, mottagna betyg och andra intyg.
  • Kopior av relevant arbete såsom examensarbete eller artiklar som du har författat eller varit medförfattare till. Om examensarbetet inte har slutförts före ansökningstidens utgång ska en sammanfattning av examensarbetsprojektet och aktuella framsteg inkluderas. Sammanfattningen kan som mest vara fem sidor, inklusive figurer och referenser.
  • Dina GMAT- (eller GRE-) och TOEFL/IELTS-testresultat om tillgängliga.
  • Kontaktuppgifter till minst två referenser.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt kapitel 12, avsnitt 2 i den svenska högskoleförordningen (SFS 1993:100) kan beslutet om tjänsten inte överklagas.

Mer information
Mer information om anställningen:
Universitetslektor Eric Libby, eric.libby@umu.se eller biträdande universitetslektor Laura Carroll laura.carroll@umu.se

Mer information om Institutionen för matematik och matematisk statistik:
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-782-24
Kontakt
  • Eric Libby, universitetslektor, eric.libby@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-05-13
Sista ansökningsdag 2024-06-17

Tillbaka till lediga jobb