Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik bedriver forskning och undervisning vid Medicinska fakulteten. Förutom institutionsgemensamma anslag för forskning och utbildning har institutionens forskargrupper ett stort antal nationella och internationella forskningsprojekt med extern finansiering. Vi är en internationell arbetsplats med medarbetare från många olika länder. 

 

Nu finns möjligheten att söka anställning som postdoktor inom prokaryot genreglering. Anställningen är på heltid och tillträde 15 aug 2024 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 15 maj 2024.

 

Beskrivning

Hälften av jordens befolkning beräknas vara infekterad med den så kallade magsårsbakterien Helicobacter pylori. Infektionen är livslång om den inte behandlas. De allra flesta känner inte av infektionen och utvecklar heller inte sjukdom men hos vissa individer orsakar infektionen magsår eller magcancer. Miljön i magslemhinnan varierar och till det måste bakterien anpassa sig.  Genom tidigare forskning med både in vivo och in vitro system har vi molekylärt beskrivit mekanismer som bidrar till att H. pylori finjusterar genuttryck för att anpassa sig till den lokala miljö i magsäcken. På sin yta har många H. pyloristammar vidhäftningsproteinet SabA och med hjälp av det kan H. pylori vidhäfta till inflammerad magslemhinna. I detta projekts vill vi nu ytterligare fördjupa oss i de molekylära mekanismerna som bidrar till att H. pylori kan anpassa sig till den lokal miljön i magslemhinnan och hur uttrycket av SabA varierar med närvaron av olika faktorer. I detta projekt använder genetiska, molekylärbiologiska och biokemiska tillvägagångssätt för att analysera de bakomliggande mekanismerna varvid genuttrycket finjusteras. Det kommer att vara ett betydande fokus på DNA-proteininteraktioner. Denna forskning kommer att bidra med kunskap om molekylära mekanismer som styr genreglering hos H. pylori och som antagligen också är relevanta och applicerbara i andra bakteriearter, särskilt hos bakterier med små genom och en med begränsad uppsättning transkriptionsfaktorer.

Arbetsuppgifter

Postdoktorn förväntas att aktivt delta i design och genomförande av experiment, dataanalys, utveckling och etablering av nya metoder i labbet, samt att presentera och publicera resultat. Kandidaten förväntas också delta i forskningsrelaterade aktiviteter inom forskargruppen såsom gruppmöten, journalklubbar, institutionsseminarier samt delta i nationella och/eller internationella möten.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom biokemi, molekylärbiologi eller mikrobiologi. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Vi söker en mycket motiverad kandidat som har dokumenterad laboratorieerfarenhet inom molekylärbiologi, mikrobiologi och biokemiska metoder. Du bör ha praktiska erfarenheter av molekylär kloning, uttryck av rekombinanta proteiner liksom biokemiska eller biofysikaliska analyser av DNA-proteininteraktioner. Du bör ha en stark relevant forskningsoutput, vilket framgår av förstaförfattarskap, eller publikationer som presenterar banbrytande forskningsrön inom områden som rör mekanismer som styr genuttryck eller interaktioner mellan värd och parasit.

Kandidaten måste behärska engelska i tal och skrift. Eftersom projektet kommer att vara av samverkanskaraktär förväntas kandidaterna fungera i ett team och därför ha en god samarbetsförmåga. God initiativförmåga att arbeta självständigt är ett krav.

 

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

 

Sökande med praktisk erfarenhet av metoder för studier av DNA-proteininteraktioner så som EMSA, DNase footprinting, in vitro transkription eller biofysikaliska metoder är meriterande, liksom goda kunskaper i bioinformatik av stora dataset.

 

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022. 

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida.

Information om institutionen för Medicinsk kemi och biofysik hittar du här.

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik är lokaliserad i Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC)

Anna Arnqvist Björklunds team ingår i Umeå Centrum för mikrobiell forskning (UCMR)

 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

·         En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.

·         CV

·         Publikationslista

·         Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina

·         Kontaktinformation till två eller tre referenspersoner

·         Annan relevant dokumentation som du vill bifoga som stöd för din ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 15 maj 2024

Vid frågor, kontakta prof Anna Arnqvist Björklund, anna.arnqvist@umu.se

Välkommen med din ansökan!

 Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-604-24
Kontakt
  • Anna Arnqvist, 0907866539
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-15
Sista ansökningsdag 2024-05-15

Tillbaka till lediga jobb