Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Institutionen för diagnostik och intervention utlyser en doktorandtjänst i medicinsk vetenskap med inriktning mot utvecklande av nya tekniker för rehabilitering och funktionsnedsättningar på skador på övre extremiteten med stöd av maskininlärning och neurala nätverk. Anställningen är en satsning inom ramen för forskningsinitiativet "Learning and brain plasticity throughout the life span", som är ett av Umeå universitets prioriterade forskningsområden. Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. 

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)). 

Arbetsuppgifter och beskrivning av doktorandprojektet

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.  

Huvudmålet för projektet är att utveckla ett AI-system för rehabilitering hos patienter med nedsatt arm- och handfunktion. Vid handkirurgiska kliniken i Umeå behandlas patienter med nedsatt funktion i sin arm och hand. Det kan förutom traumatiska amputationsskador röra sig om en medfödd avsaknad eller underutveckling av en del av övre extremiteten, tillstånd som ibland kallas för dysmeli. Även skador på armens nervfläta (plexusskada), eller andra nerver, kan leda till en dramatisk minskning av motoriska funktioner i arm och hand.

Trådlösa sensorer, tex baserat på yt-EMG-elektroder, gyroskop och accelerometrar, placeras på patientens arm för att samla in data om muskelaktivitet och rörelser. AI-modeller analyserar denna data och ger anpassad feedback till patienten. Systemet kan också användas för att styra avancerade myoelektriska proteser. Det förväntade resultatet av detta projekt är förbättrade rehabiliteringsprocesser och ökad funktionalitet hos patienter med nedsatt arm- och handfunktion. Därtill kan ökad användarvänlighet och styrning av avancerade myoelektriska proteser uppnås.

Doktorandprojektet kommer att utformas tillsammans med den rekryterade doktoranden utifrån dennes grundutbildning och önskemål, men kan innefatta design och utveckling av mjukvara och/eller hårdvara, samt experimentella studier där vi utvärderar hur väl det utvecklade systemet kan förbättra patienternas arm och handfunktion. Projektet kommer att utgå från enheten för hand- och plastikkirurgi, vid institutionen för diagnostik och intervention för att säkerställa att utvecklingen är patientorienterad, i nära samarbete med professor Tomas Nordström vid institutionen för tillämpad fysik & elektronik, samt institutionen för medicinsk och translationell biologi.

Antagningskrav  

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.  

Grundläggande behörighet   

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).  

Särskild behörighet  

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.  

Övriga kvalifikationer:

Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper för projektet relevanta områden samt ha god erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling. Erfarenhet inom maskininlärning/deep learning, de mest använda ML-ramverken (som keras eller tensorflow), programspråket python, men även andra programmeringskunskaper och erfarenhet av mjukvaruutveckling är starkt meriterande. Erfarenheter inom rörelseanalys och/eller neurofysiologi är önskvärt.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2024-06-30.

En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation.
  • En meritförteckning (CV).
  • Styrkta betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
  • Kontaktinformation till två referenspersoner.

Löneplacering  

Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar.  

Övrigt och kontakt

För närmare upplysningar kontakta biträdande universitetslektor Gustav Andersson gustav.andersson@umu.se  

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-597-24
Kontakt
  • Gustav Andersson, biträdande universitetslektor, gustav.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-12
Sista ansökningsdag 2024-06-30

Tillbaka till lediga jobb