Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) söker en doktorand i arkitektur med inriktning mot klimatanpassning och vatten- energi och matkoppling. Sista ansökningsdag är 28 april, 2024

Umeås breddgrad på 64 grader nordlig bredd ger intressanta möjligheter till att förlänga en annars mycket kort odlingsperiod. Med hjälp av växthustillbyggnader och kretsloppssystem möjliggörs en längre odlingssäsong och ger även möjligheter att odla grödor som annars inte växer så långt norrut. Detta kan dessutom minska energiförbrukningen och samtidigt skapa spännande rum i övergången mellan inne och ute. 

Genom att upprusta befintliga byggnader, återanvända tomma lokaler och förbättra byggnaders prestanda med hjälp av kretsloppssystem kan vi kumulativt skapa en positiv systempåverkan. Detta genom minskad vatten- och energiförbrukning och genom att stärka befintliga infrastrukturnätverk. Växthustillbyggnationer möjliggör en ökad lokal livsmedelsproduktion som leder till större motståndskraft och kortare mattransporter.  Klimatförändringar kräver en omkalibrering av vår byggda miljö så att den blir mer resurseffektiv och motståndskraftig. Forskargruppen Designing Cycles at 64° (DC64°) fokuserar på att omvandla både byggnader och användare från att vara konsumenter till producenter, samt att förändra vårt ekologiska fotavtryck till ett positivt sådant.

Genom att utforska tillbyggnader av växthus och klimatskal som passiva arkitektoniska lösningar strävar DC64° efter att skapa produktiva gränssnitt mellan disciplinerna arkitektur, stadsbyggnad, byggnadsteknik, urban vattenhantering, växtfysiologi och vertikal odling, så väl som mellan privat och offentlig sektor och allmänheten. Genom olika ”living labs” och annan aktionsforskning, samt med utgångspunkt i Bengt Warnes Naturhus (1974) ser vi nya multifunktionella arkitektoniska modeller som kan tillämpas i olika sammanhang och skalor. Som ett laboratorium vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet engagerar sig forskargruppen aktivt i både utbildning och forskning och det produktiva gränssnittet däremellan. Forskargruppen tar en aktiv roll i att initiera och katalysera förändringsprocesser i enlighet med ett transformativt vetenskapligt tillvägagångssätt.

Som doktorand kommer du att engagera dig i den redan multidisciplinära forskningsmiljön DC64°. Om du är intresserad av tvärvetenskapliga tillvägagångssätt och att utforska naturbaserade arkitektoniska lösningar för den 64:e breddgradens klimatzon, då är detta projekt för dig!

Forskningsmiljö

Hos oss på UMA blir du en del av en framåtblickande och öppen miljö där holistiska, tvärvetenskapliga och experimentella tillvägagångssätt ses som avgörande för att hantera de globala utmaningarna och möjligheterna inom arkitektur.

Forskning och forskarutbildning vid UMA är organiserad inom fyra tematiska huvudområden: arkitektonisk design; arkitekturens historia, teori och kritiska studier; landskap och urbanism; samt byggnadskonstruktion, materialitet och Computational Design. Våra forskargruppers inriktningar sträcker sig över ett eller flera tematiska områden och fungerar som experimentella laboratorier i nära relation med utbildningen.

Doktorandprogrammet i arkitektur syftar till att utbilda forskare i arkitektur som inte bara blir kunniga inom sina specifika forskningsområden, utan som även utvecklar förmåga att arbeta i skärningspunkterna mellan arkitektur, urbanism, landskap och teknologi, teoretiskt som praktiskt, inom olika kulturella, sociala och politiska sammanhang. Ett kollegialt samarbete och en stödjande forskarmiljö ger doktoranderna möjlighet att detta samtidigt som de utvecklar sina individuella projekt.

Kvalifikationer

För att vara behörig krävs att du har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå) eller har motsvarande utländsk utbildning, eller likvärdiga kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i arkitektur krävs att du har genomgått kurser på grundnivå om minst 90 högskolepoäng inom arkitekturområdet, eller i ett ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella inriktningen. Av dessa 90 högskolepoäng ska du ha förvärvat minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom den aktuella inriktningen, eller ett motsvarande ämne. 

Vi söker en kandidat med vetenskaplig kompetens, ett starkt intresse för forskning och förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp för att utföra de uppgifter som krävs. Du har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Dokumenterad forskningserfarenhet av decentraliserade, naturbaserade lösningar på byggnads- och/eller kvartersskala är ett krav. Detta kan också innefatta modeller för social innovation. Dokumenterad skicklighet i användning av ”research-by-design” metoder för arkitektonisk gestaltning och/eller arkitekturforskning är ett krav. Kunskap om digitala design-verktyg och/eller GIS är meriterande.

Anställningsvillkor 

Anställningen syftar till doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att bedriva sin forskarutbildning och sitt forskningsprojekt samt delta i forskarutbildningskurser. Att delta i undervisning på kandidat- och mastersnivå rekommenderas (upp till 20 %) och medför en förlängning av anställningstiden i proportion till institutionstjänstgöringen. 

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år när den omfattar undervisning på deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Placeringsort är Umeå och den valda kandidaten väntas vara närvarande i Umeå under hela anställningsperioden för att fullgöra tjänsten.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. Ett personligt brev som sammanfattar dina forskningsintressen, motivering till varför du ansöker, huvudsakliga kvalifikationer samt en beskrivning av hur du anser att du kan bidra till UMA:s befintliga forskningsmiljö (max. 2 sidor).
 2. Curriculum Vitae med en lista över relevanta arbeten, ex. publicerade arbeten, tidskriftsartiklar, konferensbidrag, rapporter och grå litteratur, samt utställningar, konstnärliga eller arkitektoniska projekt, samt kontaktinformation till minst tre referenser.
 3. Upp till 3 skrivprov från relevanta arbeten från ovannämnda lista.
 4. En forskningsplan (max 2 sidor) som beskriver föreslagna forskningsfrågor, data och metoder i linje med det forskningsprojekt som presenteras ovan, och som beskriver hur förslaget bidrar till den aktuella litteraturen inom området.
 5. Examensbevis.
 6. Kandidat- och/eller masteruppsatser, om tillgängligt. 
 7. En portfolio av tidigare professionella och/eller akademiska arbeten och beskriver din roll i varje projekt (max. 20 sidor).
 8. Sökande med examen från ett icke-svenskt universitet uppmuntras att tillhandahålla sina resultat från GMAT, GRE och/eller TOEFL-tester om tillgängligt.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och skickas in via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 28 april, 2024

Mer information

För mer information kontakta studierektor för forskarutbildning, Daniel Movilla Vega, daniel.movilla@umu.se, 090 - 786 72 25, daniel.movilla@umu.se, eller prefekt, professor Cornelia Redeker, cornelia.redeker@umu.se, +46 (0) 90 786 76 96.

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-449-24
Kontakt
 • Daniel Movilla Vega, +46907867225
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-03-18
Sista ansökningsdag 2024-04-29

Tillbaka till lediga jobb