Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå universitet) söker en  postdoktor (anställning) för ett tvåårsprojekt i klimatanpassningens och sjukdomsresistensens genomik hos barrträd. Anställningen avser två år med start i mars 2024 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 31 december 2023.

Projektbeskrivning
Klimatförändringarna förväntas ha ett starkt inflytande på det boreala ekosystemet, både direkt via en ökad frekvens av extremväder och indirekt genom förändringar i artsammansättningen och förekomsten av skadedjur och sjukdomar. Postdoktorns arbete kommer att vara grundläggande inom ett större projekt som avser att undersöka skadesvampsangrepp över tid i försöksserier med tall. Målet är att förstå den kvantitativa genetiska grunden till motståndskraft mot skadesvampar, och modellera den förväntade förändringen i populationen vid olika klimatscenarier. Databasen med genotypade träd och deras motsvarande fenotyp kommer att bli ett viktigt redskap för att effektivisera förädlingen av motståndskraftiga tallar. Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet och Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut (Skogforsk).

Arbetet kommer att innebära mycket bioinformatik med fokus på karaktäriseringen av strukturell genomisk variation hos tall, och dess roll i resistens och skillnader i andra egenskaper genom att använda långläsningssekvenseringsteknik. Uppgifterna inkluderar att generera långläsningssekvensdata, analysera strukturell variation i förädlingspopulationen, genomföra GWAS och publicera forskningsresultat. Postdoktorn kommer att ha möjlighet att utveckla sina egna forskningsintressen och nätverka, samt bidra till andra pågående projekt hos forskningsgruppen.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

För att vara aktuell för denna anställning måste kandidaten inneha en doktorsexamen inom genetik/genomik, datavetenskap, eller liknande vid tidpunkten för rekryteringen.  Kandidaten bör kunna visa erfarenhet inom montering, kartläggning och annotering av växtgenom, tillsammans med kunskaper i bioinformatik med hjälp av högpresterande datorsystem. Ytterligare kunskaper i populations- eller kvantitativ genetik hos skogsträd samt pan-genomanalys och programmeringsfärdigheter (t.ex. R, Python) är mycket önskvärt. Den sökande bör vara motiverad, uppvisa god kommunikationsförmåga på engelska och ha god arbetsmoral, samt vara kapabel till att samarbeta i grupp.

Ansökan
Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Logga in på systemet och ansök via länken. En fullständig ansökan skall vara på engelska (företrädesvis) eller svenska och innehålla följande i Word eller PDF-format:

  • Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
  • CV som beskriver utbildning tidigare forskningserfarenhet.
  • En publikationslista (kan innehålla inskickade manuskript som ännu ej är publicerade. Beskriv ditt bidrag till vardera publikation).
  • En kopia av din doktorsexamen och en kopia av din avhandling.
  • Namn och kontaktuppgifter till tre referenspersoner (e-post och telefon).

Kontakt
För ytterligare information, kontakta prof. Xiao-Ru Wang (xiao-ru.wang@umu.se).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, cirka 20 av dem är postdoktorer.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1882-23
Kontakt
  • Xiao-Ru Wang, 090-7869955
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-11-14
Sista ansökningsdag 2023-12-31
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb