Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, EMG (Umeå Universitet) söker en  postdoktor för ett 2-årsprojekt med fokus på modellering av eutrofiering i Bottniska viken.  Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2024-01-12. Välkommen med din ansökan!

Projektbeskrivning
Det är en utmaning att bedöma eutrofieringssituationen i Bottniska viken eftersom det är relativt okänt hur primärproduktionen och den trofiska balansen påverkas av de varierande näringsförhållandena och humusämnen. Historisk sett har Bottniska viken betraktats som fosforbegränsad, men nyliga data tyder på att fosforkoncentrationerna ökar och att havsvattnet blir brunare.

I det här projektet kommer vi i ett första steg att modellera hur olika miljöfaktorer påverkar växtplanktonproduktionen, heterotrofa bakterieproduktionen och den trofiska balansen i de två bassängerna i Bottniska viken; Bottenviken och Bottenhavet. Vi kommer att använda oss av tillgängliga data från monitoringprogrammen och forskningsprojekt och tillämpa multivariata statistiska metoder. Nästa steg blir att modellera hur miljöfaktorer påverkar förekomsten av olika växtplanktonarter. Av speciellt intresse är att undersöka hur potentiellt mixotrofa arter påverkas av havsvattnets humifieringsgrad, brunhet. Kopplingen mellan havsvattnets brunhet och omgivande skogsbruk kommer att undersökas genom att använda skogsdatabaser, såsom Skogsstyrlsens statistikdatabas. Målsättningen är att ta fram ekologiska prediktionsmodeller för att bedöma risk för störningar av produktion och biodiversitet i Bottniska viken.

Projekt kommer att vara ett samarbete mellan ekologer, modellerare och miljöanalytiker. Det finansieras av Naturvårdsverket och det marina forskningsprogrammet EcoChange.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning

Den sökande ska ha en doktorsexamen i miljövetenskap eller mikrobiell ekologi.

Dokumenterad erfarenhet av mikrobiell ekologi och analys av miljöfaktorers påverkan på planktonproduktion och artsammansättning. Erfarenhet av analys av stora dataset är meriterande, liksom fylogenetiska analyser, statistik och programmering (i t.ex. Linux, R, Python). God samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ krävs. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav.

Ansökan
En fullständig ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska innehålla:

  • Ett personligt brev som innehåller en beskrivning av varför du är intresserad av detta projekt och hur din bakgrund passar för projektet (max två sidor).
  • CV inklusive publikationslista.
  • Kopia på doktorsavhandlingen samt relevanta publikationer (max fem).
  • En kopia av ditt doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis.
  • Namn och kontaktuppgifter på tre referenspersoner (e-post och telefon).
  • Övriga handlingar du vill åberopa.  

Kontakt
För ytterligare information kontakta Prof. Agneta Andersson (agneta.andersson@umu.se, +46 90 7869845).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (www.emg.umu.se) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 anställda, drygt 20 av dem är postdoktorer.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1863-23
Kontakt
  • Agneta Andersson, 0907869845
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-11-10
Sista ansökningsdag 2024-01-12
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb