Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicinsk kemi med ett intresse inom molekylär och strukturell virologi till Institutionen för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start under vårterminen 2024 eller enligt överenskommelse. 

 

Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, vilket möjliggör samverkan med forskare från olika forskningsområden och med bred expertis. Mer information om medicinska fakultetens forskarutbildningsprogram som alla doktorander deltar i, går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se).

 

Beskrivning och arbetsuppgifter

Doktoranden kommer använda nya forskningsmetoder såsom kryo-elektrontomografi på celler/vävnader och biokemisk rekonstitution för att studera replikationsprocessen hos plussträngade RNA-virus. Detta är en omfattande grupp av virus som orsakar allvarliga sjukdomar såsom Dengue, Chikungunya, COVID-19 och viral myokardit. För att kopiera sina genom så omformar dessa virus den infekterade cellens cytoplasma för att skapa virala replikationsorganeller. Trots deras centrala roll i virusinfektioner så är vår förståelse för replikationsorganeller fortfarande begränsad. Doktoranden kommer att studera fundamentala frågor relaterade till replikationsorganellers struktur och funktion.

 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. Projektet och forskningsmiljön kommer ge den hängivna studenten möjligheten att utbilda sig till en förstklassig forskare. Vårt mål är att ge den stödjande och inspirerande miljö som krävs för att säkerställa en bra start på din forskarkarriär.Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Du ska vara skicklig i både muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp.Kvalifikationer

Fallenhet för kritiskt och kreativt tänkande förväntas, liksom en solid utbildning inom ett ämne som biofysik, biokemi, molekylärbiologi eller biologi. Forskningen kommer att innehålla både experimentella och beräkningsbaserade moment. Det är därför meriterande med både erfarenhet i experimentell molekylärbiologi och cellbiologi, liksom med solida kunskaper i fysik och strukturbiologi samt erfarenhet av beräkningsbaserad forskning inkluderande programmering. Du bör vara mycket motiverad, visa god kommunikationsförmåga med gruppledare och kollegor, samt ha förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt i ett internationellt team såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet, vetenskapligt resonemang samt förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text.

Bedömningsgrunder

Utvärderingen av förmågan och potentialen att prestera bra baseras främst på:

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.

2. Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.

3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.

4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

 

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och dennes bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning. 

Beslut om antagning fattas av fakultetens studierektor.Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse. 

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

 

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem Varbi senast 17-12-2023. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska:

 

• Ett CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer

• Kopior på examensbevis

• Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst

• Kontaktuppgifter för två till tre referenser

 

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

 

För frågor om tjänsten kontakta lars-anders.carlson@umu.se

 

Mer om oss

 

Mer information om oss finner du på: https://www.umu.se/institutionen-for-medicinsk-kemi-och-biofysik/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1845-23
Kontakt
  • Lars-Anders Carlson, 090-7865000
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-11-08
Sista ansökningsdag 2023-12-17
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb