Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Umeå centrum för genusstudier utlyser en anställning som postdoktor med inriktning mot genusvetenskap. Anställningen avser heltid under två år med placering vid Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet. I anställningen ingår egen forskning med minst 80% av heltid. Undervisning uppgår till max 20% av heltid.

Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

Den som anställs som postdoktor kommer bedriva egen forskning med genusvetenskaplig inriktning. Forskningen ska beskrivas av den sökande i en forskningsplan som bifogas ansökan av anställningen. Som postdoktor förväntas du även bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö samt vara en del i och bidra till en pedagogisk miljö. 

Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå samt eventuellt doktorandnivå, samt vissa andra forskningsrelaterade administrativa uppgifter kan komma att ingå till högst 20% av arbetstiden.

Behörighet

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i genusvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs vid Umeå Centrum för genusstudier. Läs mer här om forskningen vid Umeå centrum för genusstudier. Även den som har utländsk examen som bedöms motsvara ovanstående kan bedömas behörig. Behörig att anställas som postdoktor är den som senast vid tidpunkt då anställningsbeslut fattas har avlagt doktorsexamen. Du får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde inom Umeå universitet för att vara behörig för anställningen.

I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift, meriterande är goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vi ser gärna sökande som bedriver eller har bedrivit genusvetenskaplig forskning. Den viktigaste bedömningsgrunden är bidraget till forskningsområdet som det beskrivs i den sökandes forskningsplan samt tidigare vetenskaplig produktion. Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i forskningssamarbeten är också viktiga meriter.

Undervisning ingår som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande. Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifter.

Om anställningen

Anställningen är vid Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet och tjänstgöringsorten är Umeå. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förväntas samt ett aktivt deltagande och engagemang i enhetens verksamhet. 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år. I anställningen ingår egen forskning till minst 80% av arbetstiden.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla följande dokument:

 • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen, (max två sidor)
 • CV/meritförteckning
 • En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
 • Max 3 vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Forskningsplan (max 2500 ord) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen
 • Kontaktuppgifter till minst två vidtalade referenser
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 5 december 2023. 

Närmare upplysningar lämnas av föreståndare Åsa Karlsson Sjögren, asa.karlsson.sjogren@umu.se, +46 90 786 62 48

Välkommen med din ansökan!

Om Umeå Centrum för Genusstudier

 Umeå centrum för genusstudier är en av de största genusmiljöerna i Sverige. Den är en samlande plats för genusvetetenskap/genusforskning och utbildning med genusinriktning vid Umeå universitet UCGS erbjuder utbildning i genusvetenskap på alla utbildningsnivåer, från grund- och avancerad nivå till forskarutbildning. Forskningsmiljön är  levande och kreativ:  den främjar tvärsektoriella möten och vetenskapliga samarbeten  samt strävar aktivt efter att möta aktuella samhällsutmaningar via kunskapsutveckling och bildning. ..

För mer information om Umeå Centrum för Genusstudier; https://www.umu.se/umea-centrum-for-genusstudier/ 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1823-23
Kontakt
 • Åsa Karlsson Sjögren, 090-7866248
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-11-07
Sista ansökningsdag 2023-12-05

Tillbaka till lediga jobb