Umeå universitet, Centrum för skolledarutveckling

Centrum för skolledarutveckling är en självständig enhet under Statsvetenskapliga institutionen med ca. 20 anställda varav de flesta arbetar med en kombination av utbildning och forskning. Vi bedriver uppdragsutbildning för främst rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden. För mer information, se https://www.umu.se/centrum-for-skolledarutveckling

Nu vill vi förstärka vår personalstab med en universitetsadjunkt i utbildningsledarskap.
Anställningen avser heltid och tillsvidare med start from VT 2024 eller enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning av yrkesverksamma rektorer och andra skolledare. Tjänsten är placerad vid Centrum för skolledarutveckling, en tvärvetenskaplig avdelning där det bedrivs utbildning och forskning kring förskolor och skolors styrning, ledarskap och organisation. Ett av Centrums huvuduppdrag är det nationella rektorsprogrammet. Centrum har även andra professionsrelaterade utbildningar och riktade satsningar såsom Samverkan för bästa skola. I tjänsten ingår undervisning, handledning och examination samt processansvar i rektorsprogrammet och annan uppdragsutbildning. Undervisning är vanligtvis förlagd till internat i både norra och södra Sverige, vilket innebär resor i tjänsten.

Kvalifikationer
Erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag är ett krav. Undervisning inom allmänna skolväsendet eller arbete inom skolmyndigheter är särskilt meriterande, liksom kompetens med betydelse för utbildningsledarskap.

Sökande ska visa dokumenterad ledarerfarenhet och/eller dokumenterad erfarenhet av ansvar för processer som syftat till ökad kvalitet och skolförbättring. Dessutom värdesätts erfarenhet av planering, utveckling och genomförande av olika utbildningar och utvecklingsinsatser.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för samtliga lärarkategorier vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, lednings- och utvecklingsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet eller inom skolmyndigheter kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap är meriterande. Vid Centrum värdesätts dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i ledning och styrprocesser för skolförbättring samt planering, utveckling och genomförande av olika utbildningar.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna.
Professionskompetens och egen ledarerfarenhet inom de läroplansstyrda skolformerna kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Därutöver kommer avseende fästas på förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, till exempel förvärvad genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund.

Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan

En komplett ansökan till anställning som universitetsadjunkt ska innehålla:

  • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
  • Meritförteckning/CV inklusive redogörelse för professionsnära kompetens
  • Eventuell redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
  • Referenser inklusive kontaktuppgifter

Se även anvisningar för ansökan anställning som adjunkt vid Umeå universitet här

Kontaktperson: Björn Ahlström, Avdelningschef Centrum för skolledarutveckling, Tel. +46 (0) 90-786 55 41. e-post: bjorn.ahlstrom@umu.se

Facklig information lämnas av SACO, 090-786 53 65, SEKO, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31.

Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet, senast 2023-11-21

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1629-23
Kontakt
  • Björn Ahlström, 090-7865541
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-10-30
Sista ansökningsdag 2023-11-21

Tillbaka till lediga jobb