Umeå universitet, Institutionen för språkstudier

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för språkstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning i språk, litteratur och språkdidaktik inom svenska, engelska, finska, franska, italienska, lingvistik, meänkieli, ryska, samiska, spanska, svenska och tyska.

Vi söker en universitetslektor i spanska med inriktning mot litteraturvetenskap. Anställningen är ett vikariat på 10 månader med tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning på grundnivå i spanska med inriktning mot litteraturvetenskap och undervisning i spanska med inriktning mot språkfärdighet. Undervisning på avancerad nivå i spanska med inriktning mot litteraturvetenskap kan ingå. Handledning av examensarbeten i spanska och för lärarexamen samt VFU-besök kan ingå. Handledning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser.

Av anställningens omfattning ingår 20% kompetensutvecklingstid. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning.

Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i spanska med inriktning mot litteraturvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Mycket goda språkkunskaper i spanska samt förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen. Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och utgör även krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området spanska med inriktning mot litteraturvetenskap, erfarenhet av nätbaserad undervisning, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag inom högskolesektorn.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle.

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

I bedömningen ska särskild vikt tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området spanska med inriktning mot litteraturvetenskap.  Vid en avvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas störst vikt.

Stor vikt ska tillmätas erfarenhet av utvecklingsarbete och nätbaserad undervisning i bedömningen.

Erfarenhet av administrativ verksamhet och ledningsuppdrag inom högskolesektorn ska tillmätas vikt i bedömningen. Samarbetsförmåga samt övrig lämplighet som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna ska även tillmätas vikt i bedömningen.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i anställningsordningen för lärare vid Umeå universitet. https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran.  https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2023-11-22.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 100 % i 10 månader med tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Som statligt anställd har man även många förmåner som man kan läsa mer om här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/

Mer information om Institutionen för språkstudier: https://www.umu.se/institutionen-for-sprakstudier/.

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1749-23
Kontakt
 • Daniel Andersson, prefekt, 0907865708,daniel.andersson@umu.se
 • Lovisa Larsson, HR-samordnare, 0907867384,lovisa.larsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-11-02
Sista ansökningsdag 2023-11-22

Tillbaka till lediga jobb