Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Kemiska institutionen söker en doktorand i kemi med inriktning mot geokemi, oorganisk kemi, fysikalisk kemi eller motsvarande. Doktorandens projekt kommer att handla om forskning inom avancerad geokemi i sammanhang av kärnavfallshantering, och involvera synkrotronljus- och andra avancerande experimentella och teoretiska tekniker. Anställningen gäller för fyra års forskarstudier, vilket innebär egen forskning och deltagande i kurser på forskarutbildningsnivå. Sista ansökningsdag är 30 November 2023. Startdatum är 1 januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Flera olika länder inklusive Sverige och Finland planerar att förvara högaktivt kärnavfall i så kallade geologiska djupförvar. Detta doktorandprojekt, som är finansierat av Strålskyddsmyndigheten (SSM), kommer att fokusera på kemiska samt strukturella förändringar av olika silikatmineral, som följd av exponering av joniserande strålning (gamma, samt röntgenstrålning) likt vad som kommer ske i ett djupförvar av kärnavfall.

Doktoranden kommer att tillhöra en forskningsgrupp aktiva inom området för molekylär geokemi (moleculargeo.chem.umu.se) vid kemiska institutionen på Umeå universitet (https://www.umu.se/chemistry), samt samarbeta med en forskargrupp led av Prof. Mats Jonsson vid Tillämpad Fysikalisk kemi vid KTH. Förutom forskargruppernas egna resurser kommer doktoranden använda sig av olika experimentella plattformar inom kemiskt biologiskt centrum (KBC; https://www.umu.se/en/chemical-biological-centre/), samt olika synkrotronljustekniker (XANES, EXAFS, XRD) som finns vid olika synkrotronsljusanläggningar, tex vid MAXIV i Lund.

Behörighet och kvalifikationer

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kemi krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning om minst 90 högskolepoäng i kemi eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Av de 90 högskolepoängen skall minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå inom inriktningen, eller motsvarande, ingå. Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörighetskraven måste vara uppfyllda vid antagningstillfället, men behöver inte vara uppfyllda när du skickar in din ansökan.

Övriga krav är:

En lämplig kandidat för detta fyraåriga projekt är en person som är noggrann, har ett logiskt tänkande och god problemlösningsförmåga. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska i både tal och skrift är också ett krav.

Meriterande är:

En person som har ett särskilt intresse för, samt studerat kurser inom: geokemi, oorganisk kemi och fysikalisk kemi eller motsvande på avancerad nivå (minst 15 högskolepoäng). Praktisk erfarenhet av olika experimentella spektroskopi eller diffraktionstekniker samt kännedom om grundläggande programmering är därför meriterande. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (maximalt 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

 

Ansökan

Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 30 November 2023. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska (företrädesvis) eller svenska:

  • Kortfattad beskrivning av varför du söker anställningen samt hur dina kvalifikationer och erfarenheter är relevanta för projektet beskrivet ovan (maximalt två sidor),
  • curriculum vitae (CV)
  • kopia av examensbevis inklusive dokumentation av fullföljda högskolekurser, betyg samt eventuella ytterligare certifikat eller intyg som är av relevans för projektet,
  • kopia på examensarbete samt eventuella publikationer (maximalt fem),
  • namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner

 

Ansökningshandlingarna skall vara i MS Word eller PDF.

 

Mer information

För mer information kontakta Michael Holmboe, e-post: michael.holmboe@umu.se; web: http://moleculargeo.chem.umu.se/holmboe/.

 

Om oss

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Fyra större forskningsområden, Biologisk kemi, IBEAM, Organisk kemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. Information om institutionens forskarutbildning finns på vår hemsida: www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/kemi/. Mer information om att vara anställd vid Umeå universitet: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1636-23
Kontakt
  • Michael Holmboe, 090-7865248
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-10-11
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb