Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som postdoktor i statsvetenskap med inriktning mot miljö- och naturresurspolitik. Anställningen avser heltid under 2 år med placering vid Umeå universitet. Tillträde 1 november 2023 eller enligt överenskommelse.

Anställningen
Anställningen avser heltid under 2 år. I anställningen ingår egen forskning med minst 80 % av heltid. Undervisning på grund- och avancerad nivå kommer att ingå till max 20 % av heltid. Du kommer vara placerad vid Statsvetenskapliga institutionen och förväntas bidra till forskningsmiljön på institutionen och inom det forskningsprofilområde som forskningen är inriktad mot.

Miljö- och naturresurspolitik är i fokus för ett hållbart samhälle. Forskningen handlar om styrning och förvaltning av dessa frågor på olika nivåer i samhället samt om relationen mellan stad och landsbygd. Forskningen inom Statsvetenskapliga institutionen sker i nära samarbete med olika samhällsaktörer, och kommuniceras genom såväl undervisning på grund- och avancerad nivå som genom utåtriktade aktiviteter och deltagande i en rad olika styrelseorgan inom forskning och samhälle. Utvärderingar av miljöpolitiska satsningar och systematiska kunskapssammanställningar gör att gruppens forskning får direkt samhällsnytta.

För mer information om forskningen vid institutionen, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/forskning/  samt våra undervisningsuppdrag se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/utbildning/.

Anställningen som postdoktor följer Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor som gäller från 1 februari 2022.

Anställningens inriktning
Anställningen kommer att utföras inom ramen för projektet ”Vad är det för transporteffektivt samhälle vi vill uppnå?” som finansieras av Energimyndigheten. Fokus ligger på hur idéer, visioner och antaganden om ett transporteffektivt samhälle kan förstås genom ett diskursanalytiskt angreppssätt.

Den nya kunskapen syftar till att tydliggöra och konkretisera olikheter i synen på samhällsomställning, vilka olika planeringsalternativ som diskuteras, vad som inte finns med i dagens diskussioner samt var konfliktlinjerna går. Bidrag kommer att göras såväl till den vetenskapliga diskussionen om transportplanering som till mer praktiknära och allmän samhällsdiskussion.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av forskning med kvalitativa metoder, särskilt dokument- och enkätanalys utifrån ett diskursanalytiskt ramverk. 

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag.

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i statsvetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som ska bedrivas.

Goda färdigheter i engelska, muntligt såväl som skriftligt, krävs för anställningen, liksom förmåga att samla och analysera empiriskt material (text och ljud) på svenska. Du förväntas även ha god samarbetsförmåga likväl som att kunna arbeta självständigt.

Bedömningsgrunder
Den viktigaste bedömningsgrunden kommer utgöras av den vetenskapliga skickligheten och den sökandes planerade forskningsverksamhet som beskrivs i forskningsplanen. Även bidraget till profilområdet ses som en viktig bedömningsgrund. Förmåga att bedriva självständig forskning samt erfarenhet av att delta i nationella och/eller internationella forskningssamarbete är också viktiga meriter.

Undervisning ingår som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande.

Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga, samt övrig kompetens och lämplighet som krävs för att utföra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan
En fullständig ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor)
 • CV/meritförteckning
 • En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
 • Max 3 vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Forskningsplan (max 2500 ord inklusive referenser) som beskriver den forskning som du planerar bedriva inom ramen för anställningen
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa
 • Om du avlägger din doktorsexamen efter sista ansökningsdag, ladda upp information om den planerade examinationen samt förväntat examinationsdatum

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 2023-10-24.

Närmare upplysningar lämnas av professor Camilla Sandström, camilla.sandstrom@umu.se, telefon: 090-786 64 50 eller prefekt Magnus Blomgren magnus.blomgren@umu.se, telefon: 090-786 61 71.

Statsvetenskapliga institutionen
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har ca 75 anställda. Institutionen bedriver grundutbildning och forskning inom statsvetenskap och freds- och konfliktstudier. Vid institutionen finns dessutom Centrum för skolledarutveckling, ett av Sveriges ledande centrum inom utbildningsledarskap.

För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1590-23
Kontakt
 • Magnus Blomgren, 090-7866171
 • Camilla Sandström, 070-2196344
Facklig företrädare
 • ST, 090-7865431
 • SEKO, 090-7865296
 • SACO, 090-7865365
Publicerat 2023-10-02
Sista ansökningsdag 2023-10-24

Tillbaka till lediga jobb