Umeå University, Faculty Office of Medicine

Lagerlöf laboratorium vid Umeå universitet söker en doktorand för ett forskningsprojekt riktat mot grundläggande neurobiologiska mekanismer som reglerar födobeteende. Anställningen avser heltid under fyra år och syftar till en doktorsexamen. Start sker november 2023 eller enligt överenskommelse. 

Vi är anknutna till Enheten för psykiatri vid Institutionen för klinisk vetenskap och Medicinska fakulteten på Umeå universitet.  

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns världsledande forskning, attraktiva utbildningar och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 2 000 forskare och 34 700 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också!  

 

Projektbeskrivning 

Vi söker en doktorand som tycker det är spännande med hjärnan och hur den påverkar vad vi äter. Vår grupp studerar födobeteende på såväl molekylär som neuronal nivå. Vi är särskilt intresserade av hur hjärnan kodar för hunger och mättnad genom att integrera känslor, minne och metabola signaler. Som doktorand i gruppen kommer du att ha möjlighet att identifiera nya neuro-molekylära mekanismer med vilka hjärnan påverkar vad vi äter och hur de kan användas för att motverka ohälsamt ätande och behandla ätstörningar såsom anorexia nervosa. Vårt laboratorium har en miljö där alla har stöd, frihet och möjlighet att ta sig an de stora frågorna inom neurovetenskapen. Vi erbjuder unika möjligheter att förstå varför vi äter som vi gör och vill stödja dig i din karriär mot de mål du vill uppnå.  

 

Anställningsvillkor 

Anställningen förväntas resultera i en doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppdrag är således att vara aktiv i forskning. Doktoranden skall också delta i doktorandkurser och eventuellt medverka i undervisning i kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till motsvarande fyra år på heltid eller upp till fem år, varav undervisning eller annat avdelningsarbete kan utgöra max 20%. Lönen sätts utifrån den fastställda lönenivån för doktorander vid Umeå universitet. Start sker november 2023 eller enligt överenskommelse. 

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildnings-programmet vid Medicinska fakulteten. Information om programmet finns på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)

 

Kvalifikationer 

Vi söker efter personer som tycker det är spännande med grundläggande neurobiologiska mekanismer och hur hjärnan kan påverka vad vi äter. 

Grundläggande behörighet: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

 

Särskild behörighet:  

 1. Tillräckliga kunskaper från högskoleutbildning och eventuell yrkeserfarenhet för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen och genomföra det planerade forskningsprojektet. Därutöver krävs grundläggande allmän orientering inom den kliniska ämnesinriktningen. Om sökanden ej har tillräckliga sådana kunskaper från tidigare utbildning, bör de kompletteras med hjälp av till exempel föreläsningar, auskultation och litteraturstudier och individuellt examineras innan registrering som forskarstuderande. Institutionens forskarutbildningsgrupp prövar i varje enskilt fall den sökandes meriter och huruvida dessa motsvarar de förkunskaper som krävs.

 2. Nödvändiga kunskaper i engelska. Detta kontrolleras genom att man på institutionen eller för institutionens forskarutbildningsgrupp håller ett antagningsseminarium på engelska. 

Tidigare erfarenhet av beteendeexperiment, stereotaktiska injektioner, biokemi, molekylärbiologi eller mikroskopi är starkt meriterande.  

Kraven måste vara uppfyllda inför antagningen till forskarutbildningen men behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstidpunkten. 

 

Ytterligare information 

För mer information kontakta biträdande universitetslektor Olof Lagerlöf på olof.lagerlof@umu.se. 

Hemsida: lagerloflab.com. 

 

Ansökan 

Ansökan skall skrivas på engelska och innehålla följande: 

 1. Curriculum Vitae
 2. Ett personligt brev med beskrivning av dina forskningsintressen, varför du vill arbeta med oss, hur du kan bidra till det aktuella projektet och laboratoriet samt karriärplaner efter avlagd doktorsexamen
 3. Kopia av examensarbete
 4. Lista över eventuella publikationer
 5. Styrkta kopior av examensbevis och intyg 
 6. Styrkta kopior över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande så bör betygssystemet förklaras i korthet.
 7. Två referensbrev

Ansökan skall göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 15 oktober. 

 

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1455-23
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-13
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb