Umeå University, Faculty Office of Medicine

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På Institutionen för strålningsvetenskaper forskar och undervisar vi inom ämnena radiofysik och medicinsk teknik, onkologi samt diagnostisk radiologi. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt i våra lokaler på NUS - mitt i verksamheten.

Läs mer om institutionen på Institutionen för Strålningsvetenskaper (umu.se)

Institutionen för strålningsvetenskaper utlyser en doktorandtjänst inom medicinsk teknik och medicinsk avbildning Anställningstiden är fyra år och avser heltid med start 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt såväl som forskarutbildningskurser, journal clubs, seminarier etc.

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/forskarutbildning/).

Projektbeskrivning
Vi rekryterar för närvarande en doktorand med inriktning mot medicinsk avbildning.
Det övergripande syftet projektet är att utveckla nya ultraljudavbildningsmetoder med tillämpning mot medicinska avbildningsapplikationer.

Som doktorand i detta projekt kommer du att utveckla nya metoder för ultraljudsavbildning. Arbetet kommer att baseras på 2D/3D ultrasnabba bildsekvensmätningar (>1kHz bildhastighet), sekvensdesign och bildrekonstruktion, superupplösningsbildtekniker och skjuvvågsgenerering och avbildning. Som doktorand i projektet kommer du att utföra experiment med vår programmerbara ultraljudsscanner (Verasonics Vantage 256) med olika 2D- och 3D-givare.

Arbetet sker i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med andra doktorander och postdocs inom ultraljud, medicin, maskinlärning, mm. Inom doktorandstudierna kommer det att finnas möjlighet med forskningsvistelser inom vårt nätverk av forskningssamarbetslaboratorier i Kanada, Italien och Storbritannien.

Ultraljud kan användas i många medicinska applikationer för att visualisera och kvantifiera anatomiska och funktionella aspekter hos vävnader och organ i kroppen. En av de stora fördelarna med ultraljud jämfört med andra vanliga medicinska bildmodaliteter (CT, MRI, PET) är att en mycket hög bilduppdateringhastighet är möjlig (upp till 10 000 bilder/sek) vilket gör det möjligt att studera mycket snabba och transienta fysiologiska förlopp samt möjlighet att studera mycket små rörelser och förändringar. Vidare kan injicering av kontrastbubblor användas för att skapa super-högupplösta bilder ~20um upplösning. Detta projekt syftar till att utveckla nya diagnostiska metoder genom att utnyttja dessa egenskaper med specifik applikation mot diagnostik av kärlvävnad och skelettmuskelvävnad.

Projektet är finansierat av svenska Vetenskapsrådet.

Behörighet och andra kvalifikationer
Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Särskild behörighet kan antingen vara civilingenjörsexamen i teknisk fysik med inriktning mot medicinsk teknik eller annan universitetsutbildning med minst 90 högskolepoäng inom ämnena fysik, datavetenskap, eller teknik, samt minst 60 högskolepoäng matematik, där maximalt 10 högskolepoäng statistik kan ingå, eller motsvarande.

Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på̊ engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.

Meriterande för tjänsten är god kunskap i vågfysik, programmering i Matlab, erfarenhet av hantering och analys av bilddata, kurser i anatomi och fysiologi, samt maskinlärningstekniker.

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på: https://www.umu.se/en/staff/christer-gronlund/?flik=publikationer

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad för forskarutbildningsplatsen
  • CV
  • Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg
  • Kopia på examensarbete
  • Eventuell publikationslista
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2023-09-24

Löneplacering
Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar.

Övrig information
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Christer Grönlund, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, (christer.gronlund@umu.se)

Mer om oss
Mer information om Institutionen för strålningsvetenskaper finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/institutionen-for-stralningsvetenskaper

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1366-23
Kontakt
  • Christer Grönlund, christer.gronlund@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-08-25
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb