Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Projektet kommer att genomföras i forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-lab) belägen vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Miljön har 30 kollegor som arbetar med olika aspekter av högtemperaturkemi av relevans för koldioxidneutralitet, hälsoaspekter och återvinning av näringsämnen. Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har cirka 100 anställda och vi bedriver stark forskning inom områdena biomedicinsk teknik, tillämpad optik och energiteknik. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2023. Startdatum är 1 mars 2024.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Projektbeskrivning
TEC-lab vid Umeå universitet söker en doktorand som är intresserad av att utreda hur den lokala kemiska miljön hos krom, Cr, i sekundära råmaterial som aska eller biokol kan påverka fosforåtervinning. Cr i gödningsmedel regleras både med avseende på total koncentration och oxidationstillstånd eftersom dess toxicitet beror på dess oxidationstillstånd. Den komplexa matrisen av askfraktioner och biokol gör exakt bestämning av oxidationstillstånd för krom nästan omöjlig med konventionell analys. Du kommer att arbeta i en multidisciplinär miljö där kemi, fysik och energiteknik möts i avancerad materialkaraktärisering både i laboratoriet och vid synkrotroner.

Du kommer att ägna dig åt avancerad materialkarakterisering av fosforrik aska och biokol av relevans för resursåtervinning. Du kommer att utveckla personliga färdigheter i röntgendiffraktion, Raman- och IR-spektroskopi, och prediktiv global modellering av element i dessa komplexa matriser. Du kommer även att ansvara för analys på Max IV Laboratory med hjälp av röntgenabsorptionsspektroskopi och röntgenfluorescens.

Undersökningarna genomförs med avancerade analystekniker både vid universitetet men även vid synkrotronen MAX IV i Lund, vid Balder beamline. Balder möjliggör analys av Cr-oxidationstillstånd i aska och biokol som är relevanta för fosforåtervinning genom röntgenabsorptionsspektroskopi (XAS), vilket i kombination med röntgendiffraktion och fluorescens ger nya insikter i kemin hos Cr i dessa material.

Under doktorandutbildningen kommer du att få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV i Lund. Ytterligare utbildningstillfällen eller kortare forskningsvistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och regelbundna projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter. Projektet är finansierat genom PRISMAS, en Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA).

 Kompetenskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i tillämpad fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng eller annat område relevant för forskarutbildningen.

Kravet ska vara uppfyllt senast antagningstillfället och behöver inte vara uppfyllt innan sista ansökningsdag. Kandidater förväntas ha en examen i teknisk fysik, kemi, materialvetenskap, eller ett annat närbesläktat ämnesområde som anses vara relevant för forskarutbildningen. Övriga krav är flytande engelska i både tal och skrift.

Vi söker en mycket motiverad, målinriktad kandidat med utmärkt problemlösningsförmåga, som brinner för tillämpning av grundläggande vetenskap i utmaningar relaterade till hållbarhet, och kan arbeta både självständigt och i ett tvärvetenskapligt forskarteam.  Tidigare erfarenhet och kompetens med komplexa provmatriser såsom okända mineralblandningar, ask- eller biokolkarakterisering, eller erfarenhet av röntgenanalystekniker är meriterande. Eftersom projektet omfattar hantering av kemikalier och avancerad analysutrustning bör du ha en hög ansvarskänsla och säkerhetsmedvetenhet.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas resultera i doktorsexamen och huvuduppdraget för doktoranden är således att vara verksam inom forskning, gå kurser på forskarutbildningsnivå samt eventuellt delta i undervisning i kurser på grundnivå (upp till 20 %). Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning eller annat institutionsarbete utförs. Lönen är fast enligt fastställd lokal lönenivå för doktorander vid Umeå universitet.

För att följa mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet är du behörig om du inte har varit bosatt i Sverige i mer än 12 månader under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31 för arbete eller studier som huvudsysselsättning.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande:

  • CV i Europass-format
  • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för tjänsten och hur det stämmer med dina kvalifikationer samt din prioritering om du söker flera PRISMAS-anställningar.
  • minst ett referensbrev
  • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägst B2-nivå)
  • Kopia av akademiska meriter inklusive betyg för alla kurser med en utskrift av examensbevis på engelska,
  • Eventuella andra dokument som du vill uppmärksamma (detaljer om referenspersoner, rekommendationsbrev, etc.)

Alla dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Provintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas innan de laddas upp. PRISMAS förbehåller sig rätten att utesluta ofullständiga ansökningar (särskilt om de saknar ovan nämnda dokument) i urvalsprocessen utan ytterligare meddelande till sökanden.

Ansökan ska skrivas på engelska (företrädesvis) eller svenska och skickas via e-rekryteringssystemet Varbi senast 2023-10-31. 

Övrig information
Anställningen gäller heltid i 48 månader. Tillträde till anställningen är 2024-03-01.

Närmare upplysningar lämnas av Nils Skoglund, nils.skoglund@umu.se, tel:+46 (0)90 786 68 01

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-03-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1363-23
Kontakt
  • Nils Skoglund, 090-7866801
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb