Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet införde 2013 en modell för högskolepedagogisk meritering. Syftet med meriteringsmodellen är att bidra till fortlöpande kvalitetshöjning i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla en hög pedagogisk kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling.

Modellen har två nivåer: meriterad och excellent lärare. För att ansöka om excellent nivå krävs att du redan utnämnts till meriterad lärare.

Ansökan kan göras två gånger per år och sista ansökningsdag är vanligtvis i mitten av februari och mitten av september. Deadline för nästa ansökningstillfälle är den 14 september 2023.

Behörighet

Behöriga att söka är anställda lärare vid Umeå universitet som har:

 • minst fem års undervisningserfarenhet från universitet eller högskola, motsvarande minst två års heltidsundervisning
 • högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor eller 15 hp.

Prefekt intygar behörighet avseende den sökandes anställning och undervisningserfarenhet. Sakkunnig/-a prövar behörighet avseende högskolepedagogisk utbildning.

Ansökan

Ansökan ska bestå av:

 • en huvudtext samt bilagor
 • pedagogiskt CV inklusive förteckning över högskolepedagogisk utbildning
 • prefekts yttrande om behörighet 

Högskolepedagogisk utbildning ska anges i pedagogiskt CV samt styrkas med intyg eller annan bilagd dokumentation där utbildningens innehåll och omfattning tydligt framgår.

Information på intranätet

På intranätet under Pedagogisk meritering återfinns följande:

 • Länk till e-rekryteringssystemet för att skicka ansökan till respektive fakultet
 • Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet
 • Kriterier för meriterad och excellent lärare
 • Anvisningar för sökande
 • Anvisningar för sakkunniga
 • Guide för dokumentation av pedagogiska meriter

För nämnden för högskolepedagogisk meritering

Cathrine Norberg, vicerektor

Referensnummer AN 2.2.2-1200-23
Publicerat 2023-08-15
Sista ansökningsdag 2023-09-14

Tillbaka till lediga jobb