Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Bakgrund

Miljökemiforskningen vid Institutionen för Kemi är en internationellt erkänd forskningsmiljö som bedriver grundläggande och tillämpad forskning inom områden som antropogena organiska/organometalliska föreningar, hållbara kemikalier och teknologier för miljöförbättring. Forskningsinfrastrukturen är utmärkt och inkluderar fantastiska laboratorier samt toppmoderna masspektrometrianläggningar för spår­analys av element och små organiska molekyler i miljön (https://www.umu.se/en/research/infrastructure/tap/). Dessutom ger det kemiska och biologiska centret (https://www.umu.se/en/chemical-biological-centre/), där många av universitetets naturvetenskapliga institutioner är placerade, forskarna tillgång till state-of-the-art analytiska plattformar (t.ex. NMR, XPS, elektronmikroskopi). Avancerade fält- och mesokosmresurser finns tillgängliga vid Umeå marina vetenskapscentrum (https://www.umu.se/en/umea-marine-sciences-centre/) och vid Centrum för klimatpåverkan (https://www.arcticcirc.net/), och beräkningsresurser finns tillgängliga vid Centrum för högpresterande databehandling North (https://www.hpc2n.umu.se).

Vi söker nu en professor i miljökemi för att utveckla en ny inriktning och/eller stärka den befintliga forskningen och/eller introducera nya ämnen/möjligheter till miljökemigruppen. Detta är en tillsvidareanställning med start senast juni 2024, om inte annat överenskommet med arbetsgivaren. En generös startpaket kommer att tillhandahållas för att täcka kostnader för laboratorium och personal i samband med anställningen.

Arbetsuppgifter

Professorn förväntas leda institutionens forskning inom miljökemi samt bedriva miljökemisk
forskning i framkanten av forskningsområdet. Vidare förväntas professorn att attrahera
forskningsmedel för den egna forskningen samt för större och tvärvetenskapliga projekt. Professorn förväntas att bidra till undervisning på alla utbildningsnivåer. Professorn förväntas att utveckla forskningen och undervisningen i takt med den internationella utvecklingen av fältet samt efter samhälleliga behov. Administrativa och arbetsledande uppgifter på institutionen ingår i
arbetsuppgifterna. Kunskaper i svenska språket är inte ett selektionskriterium men den utvalda kandidaten förväntas lära sig svenska inom de tre första åren av anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (4 kap. 3 § högskoleförordningen). Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Dokumenterad erfarenhet av kemiforskning inom ett eller flera av följande (eller angränsande)
områden: (1) karakterisering av utsläppskällor, (2) transport, öde och effekter av antropogena
kontaminanter, (3) analytiskkemi applicerat på miljökemiska frågeställningar, (4) forskning inom
exposomvetenskap inklusive metabolomik, (5) åtgärstekniker.

Goda färdigheter i kommunikation på engelska både i tal och i skrift krävs.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Som bedömningsgrund vid anställningen skall i första hand gälla graden av vetenskaplig skicklighet. I andra hand ska graden av pedagogisk skicklighet beaktas. Därutöver ska ledarskapsförmåga, administrativ skicklighet, samverkan med omgivande samhälle och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen beaktas.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Övriga bedömningsgrunder

En allmän bedömningsgrund är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Administrativ erfarenhet och färdighet som påvisar engagemang inom akademien inkluderar ledning och utveckling av utbildningsprogram, ledningsuppdrag och kommittéarbete (institution, fakultet), forskningsutvärdering (vetenskapliga artiklar, forskningsansökningar, befordringsärenden), samt organisation av konferenser och/eller konferenssessioner.

Vid bedömning kommer också följande att beaktas:
• Samarbetsförmåga och förmåga att färdigställa arbetsuppgifter.
• Erfarenhet av team- eller projektledning.
• Kommunikationsförmåga på engelska (skriftligt och muntligt), med fokus på idépresentation
och med hjälp av visuell support.

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.

Anställningsort är Umeå och personen som erbjuds anställningen förväntas flytta till Umeå.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 1. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation (kontaktinformation, meritförteckning)
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-10-31.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-749-23
Kontakt
 • Head of the department Henrik Antti, 090-7865359,henrik.antti@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-06-09
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb