Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Enheten för ekonomisk historia söker nu en doktorand som samfinansieras med Arktiska forskarskolan. Anställningen är en tidsbegränsad anställning för fyra år med start hösten 2023 eller enligt överenskommelse. Enheten för ekonomisk historia är en forskningsmiljö på ca 20 anställda. Exempel på forskningsområden är historisk demografi, näringslivshistoria, miljö- och energihistoria, finansiell/politisk historia och ekonomisk tillväxt och omvandling. Mer information om ekonomisk historia finnas att läsa här

Arktiska forskarskolan
Som doktorand kommer du ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till din institution och den Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling vid Umeå universitet. Den arktiska forskarskolan är en del av Arktiskt centrums verksamhet där du deltar i bland annat forskarskolans kursverksamhet, seminarier, workshops och internationella samarbeten. Läs mer om Arktiskt centrum här och deras forskarskola här.

Arbetsbeskrivning
Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl egen forskning samt deltagande i forskarutbildningskurser. Doktorandanställningen genomförs som ett självständigt arbete där du kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang och arbeta nära en befintlig forskargrupp. Avhandlingsprojektet kommer att utföras inom ramen för ett historiedemografiskt projekt om barns uppväxtvillkor i Arktiska Sverige under 1920 och 1930-talet och vilken betydelse dessa uppväxtvillkor fick för hälsa och välbefinnande senare i livet. Avhandlingsprojektet kan ha både kvantitativ eller kvalitativ inriktning. Projektet utgår från en individdatabas baserad på en omfattande socio-medicinsk undersökning av nutrition, hälsa och levnadsförhållanden bland skolbarn i Norr- och Västerbotten 1929/30 (Norrlansdundersökningen). Undersökningen av barnen genererade även en mängd kvalitativt material.  

Förslag på avhandlingsinriktningar skulle kunna vara hur olika faktorer kan ha påverkat de Arktiska barnens hälsa och om det finns samband mellan barndomens uppväxtvillkor, livslängd och dödlighet; eller att undersöka hur etnisk klassificering, kön och socioekonomiska skillnader påverkade barns hälsa och livslängd. Även aspekter av 1930-talets rasbiologiska diskurser skulle kunna undersökas.  I viss omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på enheten. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid. Anställningstiden utökas i så fall i motsvarande utsträckning till högst fem år.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 4 år från hösten 2023 vid enheten för ekonomisk historia. Placeringsort är Umeå och vi söker en doktorand som kommer vara en del av vår dagliga verksamhet vid enheten. Lönesättning sker i enlighet med fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar. Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap). 

Behörighet
Behörig att anställas som doktorand i ekonomisk historia kräver avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §). För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i ekonomisk historia krävs att den sökande har genomgått 90 högskolepoäng i ekonomisk historia eller motsvarande varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå i ekonomisk historia eller motsvarande med ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: 
·       Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel mastersuppsats. 
·       Förmåga att aktivt deltaga i både enhetens och forskarskolans forskningsmiljöer. 
·       Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. 
·       Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
·       Relevant utbildningsbakgrund.
·       Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga kvalifikationer 
Sökanden ska behärska något av de nordiska språken samt engelska i tal och skrift och ha kunskap/intresse/erfarenhet av nationella minoriteter i norr. Kunskap om och erfarenhet av kvantitativa data och hantering av stora datamängder och/eller longitudinella mikrodata är särskilt meriterande. Kunskap i programmering (exempelvis skript i Stata), kännedom om, eller praktiska erfarenheter av, R eller Python ses som en värdefull merit. 

Ansökan 
Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi och ansökan ska innehålla:
1. Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen (maximalt tre sidor)
2. Curriculum Vitae (CV)
3. Betyg och examensbevis
4. Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
5. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1045-23
Kontakt
  • Fredrik Olsson-Spjut, föreståndare, 090-7866034
  • Magnus Lindmark, forskarutbildningsansvarig, 090-7867935
  • Liselotte Eriksson, projektledare, 090-7866941
  • Lena Maria Nilsson, projektledare, 090-7865959
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-06-02
Sista ansökningsdag 2023-10-16

Tillbaka till lediga jobb