Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Juridiska institutionen har cirka 70 anställda och vår forskning omfattar många olika rättsområden.
Forskningen bedrivs i såväl mindre projekt, inriktade mot mer avgränsade juridiska områden som större ämnesöverskridande projekt i samverkan med andra discipliner och lärosäten. Vi har en dynamisk forskningsmiljö som expanderar och söker nu en professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt för att bedriva forskning, undervisning och handledning. Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna som professor i rättsvetenskap handlar om att bedriva forskning och undervisning i civilrätt med inriktning mot allmän förmögenhetsrätt eller arbetsrätt. Arbetsuppgifterna innebär även handledning och samverkan med det övriga samhället samt att leda och utveckla forskning och utbildning, däribland att initiera forskningsprojekt och att aktivt verka för extern finansiering av institutionens forskning. I arbetsuppgifterna ingår dessutom att hålla sig informerad om utvecklingen inom ämnesområdet i stort, samt skapa kontakter med andra lärosäten, institutioner och aktörer utanför universitetet. Vidare förväntas den anställde vidareutveckla den lokala, nationella och internationella forskningen som pågår vid institutionen och allmänt bidra till att stärka och utveckla institutionens forskningsmiljö. I arbetsuppgifterna ingår ett aktivt deltagande i institutionens verksamhet.

Behörighetskrav för anställningen

Behörig att anställas som professor är den som avlagt juris doktorsexamen eller utländsk doktorsexamen som bedöms motsvara juris doktorsexamen, samt visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen samt Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, inom ämnet rättsvetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning och vetenskaplig verksamhet, förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället, förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete samt publicering. Vetenskaplig skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.

Pedagogisk skicklighet avser dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning, ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen samt bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Pedagogisk skicklighet avser också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier på alla nivåer.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

 Avvägning mellan bedömningsgrunder

Vid avvägningen mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas särskild vikt. Stor vikt ska fästas vid pedagogisk och administrativ skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt fästas vid bredd och djup i forskningen, originalitet i forskningen och produktivitet. Förmåga att erhålla externa medel samt ledning av forskningsprojekt tillmäts stor vikt

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt fästas vid utvecklig, planering och genomförande av undervisning, samt handledning och examination där särskild vikt ska fästas vid erfarenhet av handledning i forskarutbildningens alla steg.

Vid bedömning av administrativ skicklighet fästs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions, - fakultets- eller universitetsnivå. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang för att utveckla verksamheten.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning finner du här

I rekryteringsprocessen kommer provföreläsningar, intervjuer och referenstagning att genomföras.

Ansökan sker via rekryteringssystemet Varbi.

Information

För mer information om Juridiska institutionen, besök vår hemsida https://www.umu.se/juridiska-institutionen/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-733-23
Kontakt
  • Ulf Vannebäck, 0907869382
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-08-28

Tillbaka till lediga jobb