Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för psykologi erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för såväl anställda som studerande. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida www.umu.se/institutionen-for-psykologi

Vi utlyser nu en postdoktor med placering vid Institutionen för psykologi. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år. I anställningen kan undervisning komma att ingå om motsvarande maximalt 20%. Ansökan senast 14 augusti.

Beskrivning av projektet

Anställningen ingår i forskningsprogrammet Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer som bedriver forskning om sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna som har behandlats för cancer. Inom ramen för programmet har självrapporterade och kliniska data insamlats från flera tusen unga vuxna som genomgått behandling för cancer. Forskningsprogrammet omfattar olika projekt och en del av dem testar och utvärderar internetbaserade psykoedukativa behandlingsprogram för att minska fertilitetsoro och sexproblem efter en cancerbehandling.

Projektet är finansierat av Cancerfonden och Vetenskapsrådet och projektgruppens medarbetare är baserade vid Umeå universitet, Uppsala universitet och Karolinska Institutet. Vi ska nu vidareutveckla ett av våra internetbaserade behandlingsprogram och planera för en randomiserad kontrollerad studie. Till det nya programmet ska vi samarbeta med personer som själva har behandlats för cancer, så kallat deltagarbaserad forskning.

Du kommer framför allt att vara engagerad i att analysera självrapporterade och kliniska data som redan är insamlade och att sammanställa resultat i vetenskapliga artiklar. Våra självrapporterade data är främst relaterade till hälsa och omfattar bland annat hälsorelaterade livskvalitet, oro och nedstämdhet, sexuell funktion, fertilitetsrelaterad oro och kroppsuppfattning. Du kommer också att vara delaktig i att vidareutveckla vår intervention, Fex-Can 2.0, med fokus på att rekrytera och etablera samarbete med personer som själva har haft cancer. Utöver detta kommer du att delta i forskargruppens arbete.

 Kvalifikationer

 • Doktorsexamen inom vårdvetenskap, psykologi, medicinsk vetenskap eller inom annat ämne som är relevant för forskningsprojektet.
 • Doktorsexamen som är avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (om inte särskilda skäl föreligger som föräldraledighet, militärtjänst, sjukledighet, etc.).
 • Ingen tidigare anställning som postdoktor (med stöd av postdoktoravtalet) under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid samma lärosäte/myndighet.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
 • Kunskaper och forskningsmeriter inom kvantitativ metod och statistisk analys samt inom kvalitativ intervju- och analysmetodik.

Önskvärt är en yrkesbakgrund inom vård, psykologi eller medicin gärna inom cancervård. Forskningserfarenhet av reproduktiv och sexuell hälsa riktad till personer som har haft cancer är meriterande. Engagemang i deltagarbaserad forskning eller samarbete med avnämare är också meriterande.

Vi söker en engagerad, ansvarsfull och kreativ person med hög motivation för forskning. Anställningen som postdoktor ställer krav på god förmåga att arbeta i ett team såväl som förmåga att arbeta självständigt.

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen.
 • Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista.
 • Doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis och studieutdrag.
 • Din doktorsavhandling, samt ett urval med dina fem mest relevanta vetenskapliga publikationer.
 • Annan information som är relevant för din ansökan.

Åberopade dokument måste vara i Word- eller PDF-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet VARBI vid Umeå universitet. Sista ansökningsdag är den 14 augusti.

Närmare upplysningar lämnas av professor Claudia Lampic claudia.lampic@umu.se

090-786 57 06, eller prefekt Annika Nordlund annika.nordlund@umu.se 090-786 78 30.

 

Planerat tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 15 augusti 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-782-23
Kontakt
 • Claudia Lampic, 090-7865706
 • Annika Nordlund, 090-7867830
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-04-27
Sista ansökningsdag 2023-08-14

Tillbaka till lediga jobb