Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för integrativ medicinsk biologi utlyser nu en doktorandanställning. Anställningen är en visstidsanställning under fyra år och avser heltid med start 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av doktorandprojektet

Kognitiv svikt drabbar många äldre individer. En hjärnförändring som kan ligga till grund för kognitiv svikt är dopaminförlust. Det behövs dock mer kunskap om sambandet mellan dopamin och kognition, samt hur dopaminsystemet kan bevaras i åldrandet. Detta projekt syftar till att med hjälp av hjärnavbildningsteknik kartlägga dopaminsystemet i relation till kognition samt andra åldersrelaterade hjärnförändringar, t.ex. cerebrovaskulär funktion och ansamling av felveckade proteiner (Ab and tau), hos friska, äldre individer. Kausala samband undersöks via longitudinell hjärnavbildning och vävnadsanalys i djurmodeller. Den doktorand vi söker kommer hantera och bearbeta stora mängder data från hjärnavbildning, kognitiva tester och blodprover; bedriva hjärnavbildning i djurstudier samt utföra statistiska analyser.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

 • Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet.
 • Goda färdigheter i både talad och skriftlig engelska. Bedömning av dessa färdigheter görs genom att den avsedda sökande presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av institutionen utsedd bedömningsgrupp.

Meriterande

Det är meriterande om den sökande därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, har uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom farmakologi, biomedicin, neurovetenskap eller motsvarande. Meriterande för antagning är dokumenterad erfarenhet av statistik, bildanalys och programmering, samt experimentell forskning. Den sökande ska kunna arbeta självständigt samt ha förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Anställning

Målet med anställningen som doktorand är att den ska resultera i en doktorsexamen. I detta ingår deltagande i forskning, seminarier och kurser. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid med start 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Löneplacering sker enligt gällande lönestege för doktorandanställning.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och bifogade dokument ska vara i Word eller pdf-format. Ansökan ska registreras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2023-05-28. En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)
 2. CV/meritförteckning
 3. Examensbevis
 4. Uppsatser/övriga publikationer
 5. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen
 6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Övrigt och kontakt

För närmare upplysningar kontakta Nina Karalija, nina.karalija@umu.se

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida https://www.umu.se/personal/nina-karalija/

Du som antas till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå – Utbildning på forskarnivå - handbok (umu.se)

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-772-23
Kontakt
 • Nina Karalija, nina.karalija@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-04-28
Sista ansökningsdag 2023-05-28

Tillbaka till lediga jobb