Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-fysik-och-elektronik/) bedriver stark forskning inom områden som tillämpad optik, energiteknik och medicinsk teknik. Vi utlyser nu en doktorandtjänst med fokus på laserdiagnostik vid avfallsförbränning. Sista ansökningsdag är 30 maj 2023. Startdatum är 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Forskargruppen Tillämpad optik (https://www.umu.se/forskning/grupper/tls/) vid Umeå universitet söker en doktorand som är intresserad av att utveckla spektroskopiska och numeriska metoder för karakterisering av avfallsförbränningsprocesser.

I en cirkulär och koldioxidneutral ekonomi kan icke återvinningsbart avfall användas för energiåtervinning genom förbränning tillsammans med materialåtervinning från bottenaskan och kolavskiljning. Ett hinder för ett effektivt genomförande är att den momentana avfallssammansättningen vanligtvis är okänd. På grund av EU:s system för handel med utsläppsrätter och de allt strängare utsläppsreglerna måste industrin också mäta och kompensera för fossila koldioxidutsläpp. Det saknas dock för närvarande tekniker för snabb online övervakning av avfallssammansättningen och fossila koldioxidutsläpp.

Du kommer att utföra både experimentella studier och beräkningsarbete för att analysera bränsle- och processparametrar i reaktiva högtemperaturflöden. Det övergripande målet är att möjliggöra online kvantifiering av fossila koldioxidutsläpp och klassificering av ingående avfallsfraktioner.

Projektet bedrivs i nära samarbete med industrin (Umeå Energi), forskare vid RISE Piteå samt forskningsmiljöerna Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) och Kemiskt biologiskt centrum (KBC) vid Umeå universitet. Möjligheter till samarbete med nationella och internationella forskargrupper förutses.

Doktorandanställningen finansieras av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och av Umeå Energi.

Kompetenskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i tillämpad fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng. Kandidater förväntas ha en examen i teknisk fysik, kemi, biomedicinsk teknik, eller ett annat närbesläktat ämnesområde som anses vara relevant för forskarutbildningen. Övriga krav är flytande engelska i både tal och skrift.

Som framgångsrik kandidat förväntas du ha kunskaper inom molekylär spektroskopi och erfarenhet av experimentellt arbete med laserspektroskopi. Expertis inom programmering (t.ex. MATLAB, LabVIEW) och beräkningsmetoder, förbränningskemi, optik, elektronik, samt datainsamling och bearbetning kommer att anses meriterande.

Vi söker en engagerad, målinriktad kandidat med utmärkt problemlösningsförmåga, som brinner för laserspektroskopi och förbränning, och kan arbeta både självständigt och i ett tvärvetenskapligt forskarteam. Eftersom projektet inkluderar hantering av kemikalier, högeffektlasrar och känslig optisk utrustning, bör du ha en hög ansvarskänsla och säkerhetsmedvetenhet.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas resultera i doktorsexamen och huvuduppdraget för doktoranden är således att vara verksam inom forskning, studera forskarkurser samt eventuellt delta i undervisning i kurser på grundnivå (upp till 20 %). Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning eller annat institutionsarbete utförs. Lönen sätts enligt fastställd lönenivå för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande:

  1. Ett personligt brev med sammanfattning av forskningsintressen och motivation relevanta för anställningen (max 1 sida).
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Styrkta kopior av examensbevis, betyg och andra intyg, med engelsk eller svensk översättning.
  4. En lista på universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.
  5. Kopior av examensarbete samt publikationer (om tillämpligt).
  6. Namn och kontaktuppgifter till åtminstone en referensperson.

Ansökan ska skrivas på engelska (företrädesvis) eller svenska och lämnas in via e-rekryteringssystemet Varbi senast 2023-05-30

Övrig information
Anställningen gäller heltid i 48 månader.

Tillträde 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse.

Närmare upplysningar lämnas av Florian Schmidt, tel 090-786 7611, florian.schmidt@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-758-23
Kontakt
  • Florian Schmidt, 0907867611
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-04-26
Sista ansökningsdag 2023-05-30

Tillbaka till lediga jobb