Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet utlyser en postdoktorsanställning (2 år) med inriktning på daggmaskars effekter på växter och jordar i nordliga ekosystem. Anställning är baserad i Umeå, med möjlighet till praktiskt arbete i Uppsala. Startdatum 2023-07-01 eller enligt överenskommelse. Ansökan ska vara inlämnad senast 2023-05-27.

Projektbeskrivning
Daggmaskar är kraftfulla ekosystemingenjörer som förändrar markens fysiska och biogeokemiska egenskaper genom ökad nedbrytning av strö, blandning av markpartiklar och förändrade mikrobiella och faunasamhällen i marken. Daggmaskar har således starka effekter på växtsamhällen och i slutändan på ekosystemens funktion. Även om daggmaskar är allmänt förekommande i större delen av Europa, saknar de norra delarna av Skandinavien i stor utsträckning arter av djupt grävande daggmaskar. Utbredningen av sådana arter i de nordliga skogarna underlättas av både klimatförändringar och mänsklig påverkan och kan få dramatiska effekter på den viktiga kolinlagringsfunktionen i dessa marker. Nya resultat tyder på att nedbrytningen stimuleras om daggmaskar tillsätts i nordliga jordar, vilket leder till kraftiga ökningar av växtproduktiviteten, förändrar sammansättningen av växtsamhället och förändrar kol- och kvävecyklerna.

Syftet med detta projekt är att förstå och kvantifiera effekterna av expansionen av grävande daggmaskar på växtsamverkan, mellan växter och jord eller på näringsväven i marken i Sveriges nordliga skogar, och hur dessa förändringar återkopplas till ekosystemprocesser. Vi kommer att använda mesokosmer för att kvantifiera effekterna av grävande daggmaskar på nordliga marker och växter.

Postdoktorn kommer att ingå i en forskargrupp som studerar daggmaskens effekter på näringsvävar i marken samt på biogeokemi, vilket ger möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete.

Arbetsuppgifter
Vi inbjuder nu sökande till en anställning som postdoktor inom ovanstående projekt. Innehavaren av anställningen kommer att undersöka hur invasionen av grävande daggmaskar i nordsvenska marker kommer att påverka växt-markinteraktioner och ekosystemprocesser. Den specifika inriktningen för den här postdoktorsanställningen kommer att utvecklas tillsammans med kandidaten, baserat på dennes färdigheter och intressen, och kan omfatta (underjordiska) växtegenskaper, näringsväv i marken eller kol- eller kvävecykling.

Projektet kommer att dra nytta av pågående samarbeten inom ett internationellt forskarlag vid Umeå universitet och SLU i Uppsala. Vi kommer att använda tekniker från växtekologi, markekologi (faunakologi) eller biogeokemi. Tjänsten är baserad i Umeå men det mesta av det experimentella arbetet kommer att utföras i mesokosmer i Uppsala med möjlighet till ytterligare fältarbete i norra Sverige.

Värdarna kommer att vara Gesche Blume-Werry och Eveline Krab (SLU Uppsala).

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Vi söker en person med intresse för daggmaskars effekter på växtsamverkan mellan växter och mark eller på näringsväv i marken och med en doktorsexamen i ekologi, biogeokemi, fysisk geografi eller annat relevant område.

Ytterligare krav är dokumenterad erfarenhet av ekologiskt fältarbete, vetenskapliga publikationer inom ett relevant område, utmärkta färdigheter i vetenskaplig kommunikation på engelska, kreativitet, initiativförmåga, självständighet, god förmåga att samarbeta och goda interpersonella färdigheter.

Starkt meriterande är kunskap om boreala skogsekosystem, markekologi, terrestrisk biogeokemi och goda kunskaper om tekniker som används för att studera växtsamhällen och ekosystemens kol- eller kvävecykler samt statistik.

Urvalet kommer att baseras på ansökan, referenser och intervjuer.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 2023-05-27.  Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • kortfattad beskrivning (max. 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen.
  • CV inklusive publikationslista.
  • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis eller dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas
  • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg
  • Kopia på doktorsavhandling och relevanta publikationer (max. 5)
  • Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt
För mer information kontakta Gesche Blume-Werry (gesche.blume-werry@umu.se) eller Eveline Krab (eveline.krab@slu.se).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-651-23
Kontakt
  • Gesche Blume-Werry, 090-7867363
Publicerat 2023-04-13
Sista ansökningsdag 2023-05-27

Tillbaka till lediga jobb