Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Handelshögskolan vid Umeå universitet söker en eller flera universitetslektorer i företagsekonomi med inriktning mot finansiering eller redovisning som har ett stort engagemang för utbildning och forskning. Anställningen är på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsuppgifter

Arbetet innefattar undervisning på Handelshögskolans program samt kurser på grund- och avancerad nivå, och då främst inom finansiering eller redovisning. Du deltar i utvecklingsarbete, handledning och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. Undervisningen bedrivs ofta i lag där vi bedriver undervisning på både svenska och engelska. I anställningen ingår kompetensutveckling uppgående till minst 20 % av årsarbetstiden. Det finns möjlighet för dig med tillgång till externa forskningsmedel att använda upp till maximalt 80 % av årsarbetstiden till forskning

I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Du tillbringar din arbetstid i Umeå på enheten för företagsekonomi och sektionen för redovisning/finansiering. Sektionen för redovisning/finansiering bedriver idag forskning främst inom revision, hushållens finansiella beslut, bolagsstyrning och externredovisning. Den mesta av denna forskning är kvantitativ och bedrivs med hjälp av registerdata.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Behörigheten avser ämnesområdet företagsekonomi, inriktning finansiering eller redovisning.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunderna

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse. Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen nedan, med undantag för att lika stor vikt ska läggas vid undervisning och forskning i bedömning.

1. Vetenskaplig skicklighet avser ämnet företagsekonomi med inriktning mot finansiering eller redovisning. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationella, peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter inom fältet. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste fem åren i enlighet med Handelshögskolans kvalitetssystem. Detta innebär bland annat att sökanden ska kunna påvisa kvalitativt starka publikationer i internationella tidskrifter samt förmåga att söka och erhålla externa medel. I bedömning av publikationer tillämpar enheten för Företagsekonomi aktuella kvalitetslistor från Web of Science (WoS), Acadmic Journal Guide (AJG, fd. ABS) samt ABDC. Vid böcker och bokkapitel tillämpas den så kallade Norgelistan. Det är meriterande om publikationerna ligger inom någon av forskningsprofilerna hushållens finansiella beslut, bolagsstyrning eller revision.

2. Pedagogisk skicklighet avser förmåga och erfarenhet av att undervisa inom företagsekonomi med inriktning mot finansiering och/eller redovisning. Visad undervisningsskicklighet på grundnivå och avancerad nivå, handledning, samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är särskilt meriterande. Högskolepedagogisk utbildning, erfarenhet av undervisning på forskarnivå och handledning av doktorander är meriterande. Förmåga att undervisa på svenska är meriterande men dock inget krav. Förmåga att undervisa inom både finansiering och redovisning är särskilt meriterande.

3. Administrativ skicklighet är meriterande och avser dels förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet, samt förmåga att leda utvecklings- och kvalitetsarbete i grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnesområdet för befattningen.

4. Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet, vilket innefattar ett utåtriktat och flexibelt arbetssätt, lätt för att ta egna initiativ och förmåga att arbeta självständigt. Arbetet kräver också en god förmåga att samverka med näringsliv och samhälle.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Mer om Handelshögskolan

Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarsfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 150 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för företagsekonomi har ca 60 anställda. Vi bedriver forskning inom disciplinerna entreprenörskap, management, marknadsföring och redovisning/finansiering och tillsammans med näringsliv och samhälle. Läs mer om Företagsekonomi här: https://www.umu.se/handelshogskolan/om/foretagsekonomi/

Läs mer om Handelshögskolan här: https://www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-537-23
Kontakt
  • Johan Jansson, +46907867872
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-23
Sista ansökningsdag 2023-05-15

Tillbaka till lediga jobb