Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Sociologiska institutionen söker en doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap inom forskarskolan ”Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer (ReSource)”. 

Forskningens inriktning 

Doktorandanställningen avser studier inom forskarskolan ”Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer (ReSource)”. Den sökande ska därför formulera sin forskningsplan inom ramen för forskarskolans olika teman, se nedan.  

Forskarskolan tar utgångspunkt i pågående omvandling av hur information produceras, sprids och används. Med denna omvandling förändras människors sätt att läsa och nya sätt att bedöma källor tar form. Forskarskolan syftar till att utforska samspelet mellan 1) kommersiella informationsinfrastrukturer, 2) institutioner, och 3) de krav som ställs på människor i olika roller. Forskarskolan samlar alla institutioner med utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige.  

Inom forskarskolan finns fyra olika teman: 

 • Desinformation, föränderliga informationsinfrastrukturer och källkritik 
 • Nutida och historiska informationsläsningspraktiker 
 • Bibliotek som institutionella miljöer för främjande av informationsläsning och källkritik 
 • Forskningens trovärdighet  

Men information om forskarskolan ReSource återfinns på: https://www.hb.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/vara-forskarutbildningar/biblioteks--och-informationsvetenskap-/forskarskolan-resource--lasningens-och-kallkritikens-omvandling-i-digitala-kulturer/ 

Behörighet 

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i biblioteks- och informationsvetenskap krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap om minst 90 högskolepoäng samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom biblioteks- och informationsvetenskap (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. 

Om anställningen 

Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. Innehavare av anställningen ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. I begränsad omfattning kan arbete med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid förekomma. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. 

Det kommer att förekomma en del resor inom projektet men doktoranden förväntas utföra majoriteten av arbetet i Umeå och delta i institutionens gemensamma aktiviteter. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning, nuvarande startlön enligt avtal är 29.000kr. Startdatum 1 september 2023 eller enligt överenskommelse.  

Ansökan 

Ansökan ska innehålla: 

 • Personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv till att söka doktorandanställningen. 
 • Forskningsplan som beskriver det tänkta avhandlingsprojektet (max 2 sidor exkl. referenser). Planen ska relatera till någon av inriktningar som specificerats inom ramen för forskarskolan ReSource. 
 • Vidimerad CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg från dessa samt lista på eventuella publikationer. 
 • Kopia av examensbevis 
 • Uppsatser/övriga publikationer 
 • Ev. övriga meriter med relevans för anställningen 
 • Namn och kontaktinformation till två referenser 

 Ansökan görs via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi senast 2023-06-13. Välkommen med din ansökan! 

Om oss  

Sociologiska institutionen är en dynamisk forskning- och undervisningsmiljö. Forskning bedrivs inom flertal områden såsom hållbarhet, arbetsmarknadsforskning, globalisering, miljöattityder och beteenden. Institutionen bedriver omfattande forskning och betonar ett arbetsklimat som stärker den intellektuella utvecklingen. För närvarande arbetar ca 60 personer på institutionen varav 12 är doktorander. Läs mer på institutionens hemsida; https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/ 

  

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20230901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-507-23
Kontakt
 • Rickard Danell, professor, rickard.danell@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-21
Sista ansökningsdag 2023-06-13

Tillbaka till lediga jobb