Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin söker en doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin och matrixbiologi för studier inom projektet ”Hjärtats energimetabolism vid hypertrofisk kardiomyopati”. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år på heltid.

Du som antas till utbildning på forskarnivå kommer att ingå i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)).

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en heterogen sjukdom, kännetecknad av myokardiell hypertrofi, som främst påverkar interventrikulär septum. Det är den vanligaste orsaken till plötslig hjärtdöd hos unga idrottare. Trots att det finns välkända riskfaktorer för plötslig hjärtdöd i HCM är vår förmåga att förutsäga sådana händelser fortfarande mycket begränsad. HCM kan orsakas av >15 olika sjukdomsrelaterade gener. 

Detta projekt fokuserar på att undersöka hur förändringar i hjärtats energimetabolism påverkar progressen av utvecklingen av sjuklig tillväxt av hjärtat vid hypertrofisk kardiomyopati. Stor vikt läggs på processer i extracellulära matrix och hur intervention kan påverka utvecklingen av sjukdomen.

Målsättningen är att öka förståelsen kring mekanismer som driver tillväxten av kardiomyocyter och energimetabolismens koppling till utveckling och återgång av hjärthypertrofi.

Projektet genomförs tillsammans med kliniska, cellbiologiska, molekylärbiologiska och biokemiska samarbeten. Doktoranden kommer att vara genomföra laborativt arbete, dataanalyser och manusförfattande samt delta i forskningsdiskussioner.

Projektet inbegriper analys av genexpression, matrixkomponenter, hjärtfysiologi och histologi i material från musmodeller och människa.

Antagningskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. Utöver det krävs för antagning kunskaper i för forskningsområdet relevant subspecialitet inom internmedicin motsvarande de som krävs för läkarexamen, inhämtad t.ex. genom deltagande i kurs på läkarprogrammet (för andra än läkarstuderande den teoretiska delen).

Övriga kvalifikationer
Särskilt meriterande är goda teoretiska kunskaper inom histokemi, biokemi, molekylärbiologi, cellbiologi eller motsvarande. Goda kunskaper inom metabolomik är meriterande. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande och har lätt för att samarbeta. Den sökande måste kunna arbeta både självständigt och som del av ett internationellt team, och stor vikt läggs vid den sökandes förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text.

Upplysningar: 
Urban Hellman, urban.hellman@umu.se

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor)

2. CV/meritförteckning

3. Examensbevis

4. Uppsatser/övriga publikationer

5. Ev. övriga meriter med relevans för anställningen

6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner

 

Varmt välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-398-23
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-04-30

Tillbaka till lediga jobb