Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Postdoktor i socialt arbete

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet utlyser en anställning som postdoktor. 

Arbetsuppgifter 

Den som innehar anställning som postdoktor förväntas huvudsakligen bedriva egen forskning. Utöver egen forskning kan undervisning eller annan institutionstjänstgöring ingå i tjänsten med en omfattning om högst 20 procent av arbetstiden. Den person vi söker kommer att självständigt bedriva forskning som övergripande handlar om socialt arbetet i missbruksvård inom ramen för de två forskningsprojekten STANCE och ESTR. Inom ramen för dessa projekt finns tillgängliga data: ASI data från social tjänsten, registerdata gällande sjukvård, arbete, dödlighet och brottslighet, som personen ska använda sig av i forskningen. 

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Dokumenterad kompetens i kvantitativ forskningsmetodik, såväl design, datainsamling och analys är ett krav för anställningen. Den vi söker bör ha huvudsaklig erfarenhet av kvantitativ forskning, men bör ha grundläggande kunskaper och intresse av att använda sig av mixade metoder. Erfarenhet av forskning om svensk missbruksvård, ASI data, mortalitets data och sjukvårdsregister data samt att vara väl förtrogen med olika analysmetoder som till exempel latent class analys, survival analysis och andra mulitivariata analyser är meriterande för anställningen. 

Då undervisning kan komma att ingå som en del av anställningen är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Bedömningsgrunderna för pedagogisk skicklighet utgörs av dokumenterad erfarenhet av undervisning i socialt arbete samt relevant universitetspedagogisk utbildning.

Då det anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer

För anställningen krävs att den sökande behärskar svenska och engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Sista ansökningsdag 2023-03-19.

Bifoga:

Personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt motivering till varför du söker anställningen. Brevet ska även inbegripa en reflektion kring det planerade temat för forskningsprojektet.

Curriculum vitae med information om forsknings- och undervisningserfarenheter, universitetspedagogisk utbildning samt dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar

Certifierad kopia av doktorsexamen

Publikationslista

Åberopade publikationer, max 10 st bifogas ansökan

Intyg över pedagogiska undervisningsmeriter

Kontaktuppgifter till två till tre referenspersoner

Annan relevant dokumentation du vill inkludera i ansökan 


Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ett 70-tal anställda. Institutionen ansvarar för utbildning inom socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230401
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-382-23
Kontakt
  • Petra Ahnlund (prefekt), 090-7865278,petra.ahnlund@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-03-01
Sista ansökningsdag 2023-03-19

Tillbaka till lediga jobb