Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

 Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin söker en doktorand i medicin med inriktning mot biomarkörer för studier inom projektet ”Transtyretin amyloidos: tidig diagnostik och utvärdering av behandling ”. Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till motsvarande fyra år på heltid.

Du som antas till utbildning på forskarnivå ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet vid Medicinska fakulteten. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå (Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)).

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter  
Transtyretin (TTR) amyloidos är en sällsynt sjukdom som orsakas av felveckning av TTR som i sin tur bildar amyloidfibriller  som lagras i olika vävnader och organ i kroppen. Det finns två olika former av TTR-amyloidos, en genetisk (ATTRv) och en förvärvad (vildtyp, ATTRwt). Den gentiska formen är autosomal dominant ärved och uppkommer till följd av mutationer i TTR genen. Vildtypsformen uppstår när normalt TTR-protein bildar amyloidfibriller (mekanismen är okänd) och ackumuleras i ffa hjärtat. Den molekylära mekanismen för TTR-amyloidos är inte helt klarlagd men involverar flera mekanismer såsom strukturella förändringar i TTR-proteinet på grund av mutationer eller åldrande. Obehandlad är sjukdomen dödlig inom 7-10 år efter diagnosen. Det är viktigt att upptäcka sjukdomen så tidigt som möjligt för att kunna sätta in behandling så tidigt som det kan gå.

Detta projekt fokuserar på att undersöka molekylära mekanismer bakom TTR amyloidos sjukdomen så väl som att utveckla olika diagnostiska metoder. Fokus är på genetiska faktorer såväl som olika metabola processer som kan resultera i utvecklandet av sjukdomen.

Målsättningen är att öka förståelsen kring mekanismer som driver fibrillbildning och få nya enkla biomarkörer för att kunna användas som diagnostiska såväl som prognostiska markörer för sjukdomen. Projektet genomförs tillsammans med kliniska, molekylärbiologiska och biokemiska samarbeten. Doktoranden kommer att genomföra laborativt arbete, dataanalyser och manusförfattande samt delta i forskningsdiskussioner.

Projektet inbegriper avancerade metoder inom genetik, metabolomik, proteolomik som möjliggör detaljerad kartläggning av sjukdomen i människan. I projektet kommer doktoranden att hantera stora mängder data vilket innebär applicering av olika bioinformatiska metoder för resultattolkning.

Antagningskrav 
För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen. 

Grundläggande behörighet  
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§). 

Särskild behörighet 
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet samt nödvändiga språkkunskaper i engelska. Både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp. 

Utöver det krävs för antagning kunskaper i för forskningsområdet relevant subspecialitet inom internmedicin motsvarande de som krävs för läkarexamen, inhämtad t.ex. genom deltagande i kurs på läkarprogrammet (för andra än läkarstuderande den teoretiska delen).

Övriga kvalifikationer  
Särskilt meriterande är goda teoretiska kunskaper inom kemi, biokemi, molekylärbiologi eller motsvarande. Goda kunskaper inom bioinformatik är meriterande. För att kunna göra ett bra arbete är du initiativtagande och har lätt för att samarbeta. Den sökande måste kunna arbeta både självständigt och som del av ett internationellt team, och stor vikt läggs vid den sökandes förmåga att skriva och förstå vetenskaplig text.

Ansökan 
Ansökan ska innehålla: 

  • Ett personligt följebrev med motivering till varför du söker och varför du är lämpad tillforskarutbildningsplatsen. 
  • En meritförteckning. 
  • Styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg. 
  • Kopior på examensarbete och eventuella publikationer. 
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner. 

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2023-03-31.  

Löneplacering 
Lön i enlighet med fastställd lönestege för doktorandbefattningar. 

Övrig information 
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Intissar Anan, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, intissar.anan@umu.se  

  Välkommen med din ansökan! 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-360-23
Kontakt
  • Intissar Anan, intissar.anan@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-23
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb