Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för molekylärbiologi söker en universitetslektor inom ämnesområdet bakteriell genetik. Den anställde ska bedriva självständig forskning, aktivt medverka i forskarutbildning samt undervisa inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter avser forskning och undervisning inom ämnet bakteriell genetik med särskild relevans för områden inom naturvetenskap och teknik. Den anställde(a) ska bedriva oberoende forskning och utbildning på forskarnivå i bakteriell genetik med fokus på molekylära, cellulära och evolutionära processer i bakteriella genetiska modellsystem och tillämpat på frågor av naturvetenskaplig och teknisk relevans. Forskningsupplägget bör i första hand vara hypotesstyrt och med ett betydande experimentellt inslag, som kan innefatta kvantitativa metoder. Den anställde(a) ska även undervisa och examinera studenter på grund- och avancerad nivå samt kunna vara ämnesrepresentant för ämnet bakteriell genetik med inriktning mot naturvetenskap och teknikområdet. Arbetsuppgifter beträffande undervisning kan komma att gälla ansvar för utveckling av kurser relaterade till ämnet, samt ansvar för utbildningsprogram. Arbetsuppgifterna kan även innefatta administrativa och organisatoriska uppgifter inom institutionen och fakulteten.

För icke-svensktalande innehavare förväntas denne(a) tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod för att t.ex. kunna delta i administrativ planering inom fakulteten.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Dokumenterad erfarenhet av moderna molekylärbiologiska metoder för att adressera frågeställningar inom ämnesområdet är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Vid urval av sökande till befattningen ska följande viktning av respektive skicklighetsaspekt gälla:

Vetenskaplig skicklighet 50 %, pedagogisk skicklighet 30 %, administrativ skicklighet, och skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan, 20 %. Därutöver ska beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhälle

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsinsatser i bakteriell genetik med fokus på molekylära, cellulära och evolutionära processer i bakteriella genetiska modellsystem som tillämpas på frågor av naturvetenskaplig och teknisk relevans, samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas självständighet, aktualitet, kvalitet och originalitet.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten vid anställning av universitetslektor och professor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

 Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet ska relatera till ämnesområdet bakteriell genetik på grundläggande och avancerad utbildningsnivå med särskild relevans för områden inom naturvetenskap och teknik. Erfarenhet av undervisning, administration och ledning på kurs- och programnivå, inklusive att utveckla utbildningskvalitet, ämnesrelevans och studenttillgänglighet är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av professionell pedogogisk kompetensutveckling förväntas.

Övriga bedömningsgrunder 

De sökande förväntas ha en aktuell och aktivt pågående forskningsprofil med bevis på nyare forskningsfinansiering som tillsammans kompletterar institutionens forskningsverksamhet. Sökande med huvudsaklig forskningsinriktning på medicinsk och veterinär bakteriell infektionsbiologi och bakteriellt förmedlade infektionssjukdomar prioriteras ned eftersom denna kompetens redan finns vid denna institution och vid andra institutioner. Dessutom nedprioriteras sökande med huvudsaklig forskningsinriktning mot röntgenkristallografi eller NMR eftersom infrastruktur för sådan forskningsinriktning finns vid andra institutioner.

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, läs mer om förmåner här.

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Bilagor

 1. CV/Umu Application template. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla:
  • basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
  • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
  • redogörelse för pedagogisk verksamhet
  • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
  • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
  • referenser inklusive kontaktuppgifter
 2. Kopior av relevanta examensbevis
 3. Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
 4. Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig eller konstnärlig och pedagogisk verksamhet (pdf).

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-02-27.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-53-23
Kontakt
 • Matthew Francis, Head of department, matthew.francis@umu.se,090-7856752
 • Mari Norgren, Professor, mari.norgren@umu.se,073-6205125
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-24
Sista ansökningsdag 2023-02-27

Tillbaka till lediga jobb