Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för Informatik söker en vikarierande universitetslektor på deltid (20%) i informatik med inriktning mot systemvetenskap. Vi bedriver forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och vardagsliv. I vår forskning adresseras områden såsom digital transformation, användarupplevelser, digitala tjänster, digitala plattformar, artificiell intelligens, internet of things och materialitet. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Vi utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och vår institution präglas av intresse, engagemang, samarbete och stolthet. Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna avser undervisning på våra program på kandidatnivå, avancerad nivå och handledning. Främst kommer undervisning ske inom det systemvetenskapliga programmet för kurser programmeringskurser,  Webbdesign med JavaScript och Document Object Model och eventuellt kurser inom AI. Det huvudsakliga arbetsinnehållet är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examinering inklusive kursutveckling och administrativa göromål vid institutionen. Undervisning sker på både svenska och engelska. 

Vidare kan det erbjudas kompetensutveckling genom deltagande i forskningsprojekt om tillgängliga resurser finns. I arbetsuppgifterna kan det även ingå att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på två år på deltid (20%) med placering vid institutionen för informatik vid Umeå universitet. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. För denna tjänst är behörigheten i informatik. 

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna
Som bedömningsgrund vid anställning av en universitetslektor kommer i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet. Vid bedömningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenheter av undervisning respektive forskning inom området informatik. 

Vikt kommer också att fästas vid dokumenterade erfarenheter av planering, genomförande och utvärdering av forskningsbaserad utbildning, erfarenheter av olika utbildningsformer samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen. Därutöver kommer avseende fästas förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, förvärvad t.ex. genom koordinerings- och ledningsuppdrag.

Erfarenhet av undervisning inom ovanstående område är meriterande liksom god förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska då undervisning kommer att ske på svenska. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid förmågan att genomföra och publicera forskning av hög kvalité och bidra till forskningsutveckling inom det angivna området. Vikt kommer även att läggas på förmåga att självständigt eller i samverkan söka eller erhålla interna och externa forskningsmedel

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. I övrigt regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS1.1-1672-18).

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-388-23
Kontakt
  • Katrin Jonsson, 090-7869387
  • Tina Lundmark, 090-7866438
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-21
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb