Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Vi söker dig som vill gå en forskarutbildning för att fördjupa dig i ämnesdidaktiska frågor med relevans för teknikämnet och/eller ingenjörsutbildning samt genusfrågor.

I samarbete med Genusforskarskolan söker vi vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) en doktorand i teknikdidaktik eller ingenjörsutbildningsvetenskap. Anställningen är placerad vid NMD som bedriver forskning och utvecklingsarbete inom utbildningsvetenskap samt utbildning inom i första hand lärarutbildningarna. Den ämneskompetens som institutionens medarbetare framför allt besitter finns inom naturvetenskapsdidaktik, teknikdidaktik, matematikdidaktik och bedömning för lärande. Läs mer om forskarutbildning vid NMD här.

Inriktning
Inom denna anställning ska din forskning som doktorand ha en inriktning mot teknikundervisning i högre utbildning och vi söker därför en doktorand som är nyfiken på detta forskningsområde. Problemet med könsmässiga snedrekrytering till tekniska utbildningar har varit ett uppmärksammat problem under flera decennier i Sverige. Olika statliga insatser har gjorts för att förändra dessa könsmönster, ofta utan resultat. För att kunna förstå varför teknik fortfarande är manligt kodat behövs bättre kunskap om undervisnings- och lärandeprocesser inom teknikämnet. Statistik visar också att studenter från arbetarklass och nationella minoriteter är underrepresenterade i högre utbildning i Sverige. Det behövs en ökad förståelse för hur lärandeprocesser i teknikämnena relaterar till frågor om makt och kunskap, där ett intersektionellt perspektiv hittills har saknats.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer.

Doktorander kan bli antagna till forskarstudier i teknikdidaktik eller ingenjörsutbildningsvetenskap via två olika studieplaner: pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, båda med inriktning mot teknik. Förutom grundläggande behörighet krävs en särskild behörighet som skiljer sig åt för de båda forskarutbildningsämnena.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har lärar- eller förskollärarexamen samt minst ett års pedagogisk yrkesverksamhet. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas i forskarutbildningsämnet ämnesdidaktik med inriktning mot teknik krävs, förutom grundläggande behörighet, att den sökande har minst 90 högskolepoäng sammanlagt i inriktningens ämne och ämnesdidaktik. Examen skall omfatta ett examensarbete.

För att bli antagen krävs vidare att den sökande kan kommunicera väl på engelska, såväl muntligt som skriftligt, samt sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Ett intresse för genus- och maktperspektiv är en nödvändighet för anställningen och därför är tidigare erfarenhet av arbete med dessa frågor meriterande.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen högst ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Därutöver kan anställningstiden förlängas om det finns särskilda skäl, såsom föräldraledighet eller sjukskrivning.

Du som antas som doktorand deltar i Genusforskarskolan vid Umeå universitet som sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. Som doktorand vid Genusforskarskolan ingår du i ett tvärvetenskapligt sammanhang och har dubbel hemvist, inom det ämne du disputerar (pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik) samt i Genusforskarskolan. Du får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken ca 30 aktiva doktorander för närvarande deltar.

Studierna påbörjas 1 september 2023. Arbetsplats är Umeå universitet. Forskarutbildningen är en campusförlagd utbildning och kan inte läsas på distans. Doktoranden förväntas delta aktivt i institutionens forskningsmiljö. Löneplacering sker enligt lokalt avtal om lönesättning för doktorander.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning som doktorand inte överklagas.

Mer information finns i de allmänna studieplanerna.

Ansökan
Du ansöker via Umeå universitets e-rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla:

 1. Beskrivning av dina forskningsintressen och hur dina intressen knyter an till inriktningen i annonsen (max 1 sida).
 2. Personligt brev: dina kvalifikationer, din bakgrund, samt vad som motiverar dig att bedriva studier på forskarutbildningsnivå inom detta vetenskapsområde (max 1 sida).
 3. CV/meritförteckning som innehåller dina kontaktuppgifter samt strukturerat beskriver din utbildning och din arbetslivserfarenhet, inklusive t.ex. uppdrag som förstelärare och fortbildningskurser.
 4. Utdrag ur Ladok/motsvarande (avklarade högskolepoäng).
 5. Examensbevis i pdf.
 6. Uppsatser/publikationer, även populärvetenskapliga om de är relevanta för vetenskapsområdet (t.ex. artiklar i lärartidningar) som pdf.
 7. Övriga meriter med relevans för anställningen.
 8. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Söker du flera anställningar med olika diarienummer, måste du skicka en komplett ansökan per anställning.

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-20.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-77-23
Kontakt
 • Tomas Bergqvist; för frågor om forskarutb., 090-7866519,tomas.bergqvist@umu.se
 • Maria Berge; för frågor om utlysningens inriktning, 090-7865985,maria.berge@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-13
Sista ansökningsdag 2023-02-20

Tillbaka till lediga jobb