Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en biträdande universitetslektor i beteendevetenskapliga mätningar. Sista ansökningsdag är 2023-02-28..

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som innebär vetenskaplig och pedagogisk meritering. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och utgörs av 51% forskning, resterande tid är inriktad mot undervisning på grund- och avancerad nivå inom beteendevetenskapliga mätningar. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. 

Den biträdande universitetslektorn förväntas bedriva självständig forskning av hög kvalitet, stärka och utveckla den befintliga forskningen inom området, bidra till institutionens forskningsmiljö genom att söka och erhålla externa forskningsmedel samt utveckla forskningssamarbeten såväl inom som utanför institutionen. Den vetenskapliga meriteringen ska bedrivas inom ämnesområdet beteendevetenskapliga mätningar.

En biträdande universitetslektor förväntas vidare meritera sig pedagogiskt samt utveckla sin ämneskompetens. Detta ska ske genom undervisning i ämnet, planering av undervisning, handledning och kursadministration liksom annan pedagogisk meritering, såsom högskolepedagogiska kurser.

Tjänstgöringsorten är Umeå och vi förväntar oss att universitetslektorer är närvarande på arbetsplatsen och deltar aktivt i institutionens verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut.

Behörigheten avser doktorsexamen i beteendevetenskapliga mätningar, psykologi, pedagogik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet. En allmän bedömningsgrund för biträdande universitetslektor är potentialen till meritering för anställning som universitetslektor. 

Vid bedömning av behöriga sökande kommer vikt främst fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet där den vetenskapliga skickligheten kommer att ges särskild vikt och den pedagogiska skickligheten beaktas i andra hand. Administrativ skicklighet är meriterande.

Den vetenskapliga skickligheten ska bedömas inom ämnesområdet beteendevetenskapliga mätningar vilket innefattar validitetsfrågor relaterade till instrument som exempelvis prov och enkäter, samt mätprocesser ur ett mer allmänt perspektiv.  Vidare kan forskningen omfatta frågor om individuella skillnader i kognitiva och icke kognitiva förmågor samt lärande mer generellt. Graden av vetenskaplig kvalitet bedöms främst utifrån förmågan att utveckla och genomföra forskning, publicera i vetenskapliga tidskrifter samt förmågan att i konkurrens erhålla forskningsmedel.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten läggs vikt vid dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskola. Förmåga att kunna undervisa på både svenska och engelska är särskilt meriterande.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning och att de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter framförallt ska bedömas i kvalitativt hänseende kommer således inte ett kvantitativt försteg, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, vara utslagsgivande.

Befordran till universitetslektor
Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning, och den anställde kan ansöka om att bli prövad för befordran till universitetslektor efter fyra år.
Ansökan om prövning för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Ansökan ska struktureras enligt anvisningarna för ansökan och bedömning av anställning som universitetslektor, och bedömas av extern sakkunnig.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 100 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-44-23
Kontakt
  • Ewa Rolfsman, 090-7867606
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-17
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb