Umeå universitet, Socialt arbete

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för Socialt arbete vid Umeå universitet är en av landets ledande socialvetenskapliga forskningsmiljöer och har för närvarande ett 70-tal anställda, och en miljö med ca 15 aktiva doktorander. Information om institutionen finns här

Doktoranden kommer att ingå i forskningsprogrammet UserInvolve som består av tio aktiva forskare från en handfull svenska lärosäten. Forskningsprogrammet handlar om brukarinflytande och samskapande inom området psykisk hälsa och bedrivs i samarbete med den svenska brukar- och anhörigrörelsen.

Doktorandanställningens inriktning

Socialt arbete är en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta och frigörelse av människors resurser. Inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården har frågor om patientens/klientens delaktighet och inflytande fått ökad uppmärksamhet det senaste decenniet. Detta syns både i policydokument, lagstiftning och genom konkreta strategier för att tillvara ta den enskildes erfarenheter och önskemål. Även på en mer övergripande nivå inom organisationerna finns förväntningar på inflytande från brukare och deras representanter. Inom sektorer som vård och stöd till personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning är detta särskilt tydligt. Trots stora anspråk finns fortfarande bristfälligt med kunskap om hur strategierna för brukarinflytande ser ut och fungerar. 

Doktorandanställningen riktas mot forskning om brukarinflytande på organisations- och systemnivå inom området psykisk hälsa. Vilka former och metoder för inflytande används inom stat, kommuner och regioner? Vad är erfarenheten av dessa hos brukarrepresentanter och andra aktörer? Och hur kan inflytandet stärkas? Projektet relaterar till frågor om maktdelning och demokrati, relationerna mellan offentliga och ideella aktörer, och de spänningar och hierarkier som finns i forum för inflytande. Projektet kommer att genomföras i en forskargrupp inom programmet UserInvolve och ske i samskapande med en referensgrupp bestående av bland annat representanter från brukarrörelsen, kommuner och regioner. 

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du vara del av personalgruppen vid Institutionen för socialt arbete.  Avhandlingsarbetet kommer bedrivas i nära samarbete med handledare. Du kommer att ingå i institutionens forskningsmiljö.

Anställningsvillkor
Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 hp). Den som är anställd som doktorand kan även delta i institutionstjänstgöring 20% av arbetstiden. Anställningen förlängs då i motsvarande grad. Se den allmänna studieplanen här.

Arbetsplats är Umeå universitet, Institutionen för socialt arbete. Lön enligt lokalt avtal för doktorander. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning som doktorand inte överklagas.

Behörighet
För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning. Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet d.v.s. har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i socialt arbete krävs att den sökande har socionomexamen motsvarande 210 högskolepoäng med minst 90 hp i socialt arbete eller motsvarande kunskaper. 

Motsvarande kunskaper kan uppnås genom minst 90 hp i näraliggande discipliner, exempelvis statsvetenskap, sociologi, psykologi eller folkhälsovetenskap, samt ett examensarbete med en fördjupning relevant för socialt arbete eller för det ovan beskrivna problemområdet. 

Bedömningsgrunder
Bland sökande som uppfyller behörighetskraven görs urval med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urvalet tas i första hand hänsyn till dokumenterade prestationer såsom examensarbeten och eventuella andra meriterande texter. Meriterande för anställningen är kunskap om samhälls- och demokratiarbete, delaktighet och inflytande samt frågor relaterade till området psykisk hälsa. Vidare beaktas förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska samt förmågan att samarbeta med andra.

Ansökan
Ansökan görs via e-rekryteringssystemet Varbi, senast 230228.

En fullständig ansökan ska innehålla:
1.     Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen samt dina reflektioner kring projektets inriktning (max 3 sidor)
2.     CV/meritförteckning som omfattar relevanta akademiska examina, tidigare anställningar samt en lista på universitetskurser och betyg på dessa.
3.     Vidimerade kopior av relevanta examensbevis
4.     Uppsatser/övriga publikationer
5.     Ev. övriga meriter med relevans för anställning
6.     Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas 

Övrig information
I rekryteringsprocessen ingår intervju och referenstagning. Tillträde omg. eller enl. överenskommelse.

Mer information om Institutionen för socialt arbete lämnas av prefekt Petra Ahnlund, petra.ahnlund@umu.se.

Frågor om forskarutbildningen i socialt arbete lämnas av forskningsutbildn.ansvarig Fredrik Snellman, fredrik.snellman@umu.se. 

Frågor om inriktningen på doktorandanställningen lämnas av professor Urban Markström, urban.markstrom@umu.se. 

Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning

Anställningsform: Heltid

Löneform: månadslön

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-25-23
Kontakt
  • Urban Markström, 090-7865446
  • Petra Ahnlund, 090-7865278
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-16
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb