Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för odontologi bedriver undervisning på tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet och tandteknikerprogrammet och forskning inom mun, ansikte och käkar. Vi söker nu en doktorand till vår forskargrupp inom oral mikrobiologi.

Beskrivning av doktorandprojektet

Parodontit (tandlossning) är en infektions-inducerad sjukdom som drabbar en stor del av världens befolkning och som medför en ökad risk för stroke och hjärtinfarkt. När unga människor drabbas av aggressivare former av parodontit, med snabb tandfästeförlust, hittas ofta stora mängder av bakterien Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) i anslutning till den drabbade vävnaden. I vår forskning har vi sett att i djupa tandköttsfickor (≥5 mm) har Aa i stort sett försvunnit. Tidigare under infektionen verkar dock Aa och den obligata anaeroba bakterien Filifactor alocis gynna varandra. Hur dessa bakterier interagerar är inte känt, men vi har en hypotes att fickformationen påbörjas av Aa, varefter F. alocis är en av bakterierna som gradvis tar över och driver sjukdomen framåt. Som doktorand i projektet studerar du mekanismer för detta, bland annat genom analys av prover från våra väl karaktäriserade patientkohorter, samt studerar rollen hos ett nyupptäckt toxin hos F. alocis, FtxA. Vår förhoppning är att projektet kan fungera som en bas för förbättrad preklinisk diagnostik, nya terapeutiska och förebyggande strategier och precisionsmedicin mot orala bakterieinfektioner. 

Behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå inom oral mikrobiologi krävs att den sökande har: 

Tandläkare/tandläkarstuderande: minst en kurs på grundläggande högskolenivå i mikrobiologi/molekylärbiologi.

En person med MSc utbildning: master-program i molekylärbiologi eller molekylärbiologi med specialisering inom mikrobiologi, utvalda baskurser i oral mikrobiologi, etiopatogenes av orala infektioner, inkluderande prevalens, diagnostik och behandling av tandsjukdomar.

Nödvändiga kunskaper i engelska. Detta kontrolleras genom att man på institutionen eller för institutionens forskarutbildningsgrupp håller ett antagningsseminarium på engelska.

Yrkeserfarenhet kan i vissa fall krävas för att genomföra kliniska studier.

Övriga kvalifikationer

Sökande bör ha adekvat kunskap av och erfarenhet i bakterieodling, cellodling, isolering av DNA/mRNA, och PCR-baserade metoder. Erfarenhet av tidigare medverkan i forskningsprojekt, liksom odling av anaeroba bakterier är meriterande. Sökande kan kombinera doktorandtjänst med upp till 50 % kliniskt arbete som tandläkare.

Forskarutbildningsprogram

Du som antas till utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten ingår i det fakultetsgemensamma forskarutbildningsprogrammet. Programmet omfattar 25 hp och erbjuds i två studietakter: 25 hp över 8 terminer (totalt 4 år) respektive över 12 terminer (totalt 6 år), med programstart varje höst- och vårtermin. Mer information om programmet går att finna på fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå  
 Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)

Villkor

En forskarutbildning är i normalfallet på 100 % under fyra år, men kan vid önskemål från doktorandens sida bedrivas på lägre omfattning, dock lägst 50 % då anställningen är begränsad till upp till max åtta år på halvtid (50 %). Undervisning och annat institutionsarbete (upp till högst 20 %) kan inkluderas. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträdesdag för anställningen är 230301 eller enligt överenskommelse.

Övrig information

Här kan du läsa mer om utbildning på forskarnivå: Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten - handbok (umu.se)

Här kan du läsa mer om Institutionen för odontologi: 
https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/

Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Jan Oscarsson – jan.oscarsson@umu.se

Ansökan

Du ansöker via rekryteringssystemet Varbi senast 230203. En fullständig ansökan ska innehålla:

  • CV/meritförteckning
  • Personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och en motivering till din ansökan samt kontaktuppgifter (max 2 A4-sidor)
  • Kopior av examensbevis, relevanta betyg, diplom etc.
  • Kontaktuppgifter till en referensperson


Välkommen med din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230301 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-26-23
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-11
Sista ansökningsdag 2023-02-05
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb