Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

På Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar och undervisar vi inom flertalet ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.

Nu finns möjlighet att söka en två-årig postdoktortjänst (100%) inom kardiovaskulär registerforskning vid Umeå Universitet. Tjänsten kommer huvudsakligen att innebära arbete med redan sammanlänkade register och fokus kommer att ligga på data-analys och författande av vetenskapliga artiklar.

Beskrivning
Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och världen idag. Vår forskargrupp undersöker olika riskfaktorer för att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Genom att länka nationella register och databaser med Västerbottens unika befolkningsundersökningar kan vi följa olika riskfaktorer för en och samma individ under mer än ett halvt sekel. Vi kans därmed studera tidssamband mellan olika riskfaktorer och analysera hur dessa påverkar risken att drabbas av sjukdom i olika faser av livet. Vi fokuserar särskilt på diagnostik, prognos och behandling av högt blodtryck, samt sjukdomar i stora kroppspulsådern. Mer om projektet hittar du här: https://www.umu.se/forskning/grupper/mattias-brunstrom/

Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att arbeta med alla delar av forskningsprojektet, inklusive ansökningar om och uppdatering av data, databearbetning, studiedesign, statistisk analys, tolkning av resultat , författande av vetenskapliga artiklar och presentation på nationella och internationella kongresser. Tjänsten kommer också att innefatta handledning av doktorander i epidemiologisk/statistisk metod. Det kommer att finnas utrymme att föreslå egna analyser och designa egna projekt inom ramen för befintlig forskningsinfrastruktur.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom medicin, kardiologi, epidemiologi eller angränsande ämne relevant för det aktuella forskningsområdet. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Sökande skall ha erfarenhet av att arbeta med stora databaser, inklusive longitudinella data. Goda kunskaper i statistikprogram, som exempelvis STATA, SAS eller R, är en förutsättning. Sökande skall också ha god förmåga att kommunicera forskning i tal och skrift och självständigt kunna författa vetenskapliga artiklar på engelska.

Meriterande
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Meriterande är:

 • Kunskap om och erfarenhet av forskning inom hjärtkärl-området
 • Kunskap om och erfarenhet av forskning baserad på nordiska register
 • Erfarenhet av statistiska metoder relevanta för registerbaserad forskning, så som exempelvis överlevnadsanalys, mediationsanalys eller metoder för kausal inferens[TOL3]
 • Förmåga att själv designa vetenskapliga studier/delprojekt
 • Ytterligare forskningsaktivitet efter disputation

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 mars eller enligt överenskommelse.

Mer information om gruppens forskning finns att läsa på vår websida: https://www.umu.se/forskning/grupper/mattias-brunstrom/

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • En kort beskrivning av vilka konkreta arbetsuppgifter du haft under doktorandtiden och eventuella forskningsprojekt därefter, samt motivering till varför du är intresserad av anställningen.
 • Curriculum vitae
 • Fullständig publikationslista inkl avhandling länkad eller som pdf. Här skall tydligt markeras vilka publikationer som ingått i avhandlingen och eventuella publikationer efter disputation
 • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
 • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 10 februari 2023.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-10-23
Kontakt
 • Mattias Brunström, mattias.brunstrom@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-03
Sista ansökningsdag 2023-02-10

Tillbaka till lediga jobb