Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker i samarbete med Genusforskarskolan en doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot matematisk statistik – teori och metoder för datadrivna beslutsstöd med tillämpningar inom svensk ambulanssjukvård med ett särskilt fokus på genus. Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och är placerad vid institutionen för matematik och matematisk statistik, med start 1 september 2023. Sista ansökningsdag är 13 februari 2023.

Institutionen bedriver forskning och forskarutbildning inom beräkningsvetenskap, matematik och matematisk statistik. Institutionen har ca 100 medarbetare, varav ca 20 är doktorander. För mer information se, http://www. umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Genusforskarskolan har sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla fakulteter vid Umeå universitet. En doktorand kopplad till genusforskarskolan får ta del av en unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken ca 25 doktorander för närvarande deltar. För mer information se, https:// www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/genusforskarskolan/

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att arbeta inom ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att utveckla teorier och metoder för datadrivna beslutsstöd med tillämpningar inom svensk ambulanssjukvård med ett särskilt fokus på genus. 

Hälso- och sjukvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik, där jämlik vård bland annat innebär att vård och behandling ska ges på lika villkor till alla oavsett kön, ålder, bostadsort, eller sexuell läggning. En organisationsförändring kan ge majoriteten en bättre ambulanssjukvård men kan också öka skillnaderna mellan olika patientgrupper. För att kunna optimera ambulanssjukvården behöver vi väga ihop olika intressen.  

Sjukvården har tillgång till stora data, men hur kan vi använda statistik, inklusive maskininlärningstekniker, för att omvandla dessa data till bra beslut? Forskningsprojektet syftar till att besvara följande nyckelfrågor:

 • Utifrån en värdegrund – hur kombinerar vi olika intressen när vi tar beslut?
 • Hur tar vi optimala beslut?
 • Vilken information behövs för att ta dessa beslut?
 • Hur använder vi statistiska metoder för att ta fram den nödvändiga informationen ur tillgängliga data?

Doktorandprojektet syftar till att utveckla ny teori för datadrivna beslutsstöd, utveckla ett datadrivet beslutsstödsystem för ambulanssjukvården, samt att beskriva ambulanssjukvården i norra Sverige utifrån demografiska och geografiska parametrar med ett särskilt fokus på kön. 

Huvudhandledare för projektet är Patrik Rydén, som driver ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med målet att optimera ambulanssjukvården i Sverige. Projektet har tillgång till unika ambulansdata och goda kontakter med ambulanssjukvården.

Kvalifikationer
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 hp beräkningsvetenskapliga kurser, varav minst 30 hp på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Exempel på motsvarande kunskaper är tillämpad matematik, civilingenjör eller motsvarande examen på avancerad nivå inom ett närliggande område.

Vi söker en driven person med stort intresse för forskningsområdet som innefattar teoriutveckling inom matematisk statistik, genusfrågor och tvärvetenskapliga tillämpningar.

Goda kunskaper i statistik eller matematisk statistik, programmering (företrädesvis MatLab, Python eller R) och engelska är ett krav. Goda kunskaper i svenska är meriterande. Kunskaper i genusvetenskap och kunskaper om genusforskning är meriterande.

Du förväntas ha tvärvetenskapliga samarbeten med forskare från icke-matematiska discipliner och externa samarbeten med ambulanspersonal från Sveriges regioner. Du bör därför vara lösningsorienterad, flexibel, strukturerad och vara bra på att kommunicera och samarbeta.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Sökande med examen från ett utländskt universitet uppmuntras att tillhandahålla resultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS tester om tillgängligt.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde 1 september 2023.

Ansökan
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på svenska eller engelska:

 • ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker utbildningsplatsen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen.
 • ett curriculum vitae.
 • styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg.
 • examensarbete och publikationer ska bifogas i de fall det finns sådana.
 • kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen.

Du söker via vårt e-rekryteringssystem Varbi. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2023-02-13.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
För ytterligare information kontakta Patrik Rydén på e-post: patrik.ryden@umu.se eller telefon: 090-7869562.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2055-22
Kontakt
 • Patrik Rydén, professor, 090-7869562,patrik.ryden@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-13
Sista ansökningsdag 2023-02-13

Tillbaka till lediga jobb