Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Statsvetenskapliga institutionen utlyser en anställning som biträdande lektor i statsvetenskap med inriktning mot svensk politik och förvaltning.

Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och utgör det första steget i ett karriärsystem vid Umeå universitet. Anställningen innebär både vetenskaplig och pedagogisk meritering. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år. Tillträdesdag enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att bedriva egen forskning. Under minst 51 % av arbetstiden innebär anställningen vetenskaplig meritering med inriktning mot svensk politik och förvaltning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att publicera och kommunicera forskningsresultat med omgivande samhälle, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen kan vara inom något av institutionens forskningsområden eller inom en inriktning som bidrar till att utveckla institutionens verksamhet.

Under återstående del av arbetstiden består arbetsuppgifterna av pedagogisk meritering samt utveckling av ämneskompetens i sådan omfattning att kompetenskraven för anställning som universitetslektor kan uppnås. Detta ska ske genom undervisning, planering av undervisning, handledning, examination samt kursadministration inom ämnet statsvetenskap. Undervisningen genomförs i huvudsak på svenska, såväl på campus som i form av distansundervisning.

I anställningen ingår samverkan och kunskapsutbyte med andra forskare inom ämnesområdet. Det avser till exempel deltagande i seminarier, konferenser och workshops. I detta ligger även ett ansvar att vara aktiv gentemot externa forskningsfinansiärer. I anställningen kan dessutom handledning av doktorander inom området komma att ingå.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i ämnet statsvetenskap eller har en motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Som bedömningsgrunder vid anställning av biträdande universitetslektor beaktas vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och god samarbetsförmåga. En allmän bedömningsgrund för biträdande universitetslektor är potentialen till meritering för anställning som universitetslektor.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom att självständigt genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom det angivna området samt erhålla externa forskningsmedel. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje.

Kriterier vid bedömningen är:

  • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
  • originalitet i forskningen
  • produktivitet
  • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
  • uppdrag inom vetenskapssamhället
  • samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som biträdande universitetslektor baseras dels på visat intresse för pedagogisk utveckling inom aktuellt ämnesområde, dels på eventuell erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kompetensen kan kompletteras genom högskolepedagogisk utbildning.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas särskild vikt. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. God samarbetsförmåga kommer att bedömas som meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid originalitet, självständighet och potential att utveckla en egen framgångsrik forskningslinje.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Vid bedömningen av samarbetsförmåga kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

En kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet avgör vilken kandidat som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de aktuella arbetsuppgifterna samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid institutionen.

Bedömningsgrunder för befordran

Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och den anställde kan ansöka om att bli prövad till universitetslektor.

Kriterierna för befordran som universitetslektor är desamma som för anställning av universitetslektor.  

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 70 anställda och svarar för forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se https://www.umu.se/statsvetenskapliga-institutionen/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1863-22
Kontakt
  • Magnus Blomgren, 090-7866171,magnus.blomgren@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-12-19
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb