Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats, läs mer här

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Avdelningen för arbetsterapi vid Umeå universitet står inför att hösten 2023 starta sitt grundutbildningsprogram på distans. Vår intention är att skapa ett program som möter efterfrågad kompetens i samhället, inom bland annat områdena psykiatri, folkhälsa och vardagsteknik. Vi vill också stärka forskningen inom motsvarande områden. Därför söker vi just nu två universitetslektorer och inom kort även en professor som vill vara med och bidra till att möjliggöra detta.       

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet arbetsterapi och aktivitetsvetenskap inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid arbetsterapeutprogrammet och masterprogamet i arbetsterapi. Undervisning inom andra program och utbildningar i närliggande ämnesområden kan ingå, liksom undervisning inom allmänna kompetenser som ingår i en professionsutbildning. Undervisning kommer i huvudsak att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom arbetsterapi eller aktivitetsvetenskap. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av studierektor (el. dyl.) kan komma att ingå.

Anställningen är tillsvidare och i en omfattning av 100 %. Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma. Överenskommelse om arbete delvis på distans kan också vara aktuellt med utgångspunkt i verksamhetens behov.

Anställningen som universitetslektor kan efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning som legitimerad arbetsterapeut vid någon av regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland Härjedalen, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter i en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. För anställningen krävs även legitimation som arbetsterapeut. 

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom arbetsterapi eller aktivitetsvetenskap. 

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet arbetsterapi. 

 

Krav som endast gäller om anställningen ska förenas med klinisk anställning som arbetsterapeut:
För att anställningen som universitetslektor ska kunna förenas med klinisk anställning som arbetsterapeut är – utöver legitimation som arbetsterapeut – klinisk skicklighet ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig för förenad anställning nödvändiga språkkunskaper i svenska, danska eller norska (enligt Socialstyrelsens definition).

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning som lektor gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, klinisk skicklighet och administrativ skicklighet. 
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

 

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer vetenskaplig och pedagogisk skicklighet att viktas lika (2). Vidare viktas graden av administrativ skicklighet och klinisk skicklighet (sammantaget 1).

 

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Bedömningsgrunderna beskrivs närmare i dokumentet Beskrivning av bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet (Dnr FS 1.1-247-19).

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning som lektor gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver bedöms vetenskaplig skicklighet, klinisk skicklighet och administrativ skicklighet. 
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-01-31. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1786-22
Kontakt
  • Ulla Nygren, 090-7869102
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-12-02
Sista ansökningsdag 2023-01-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb