Umeå Universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för Datavetenskap söker en postdoktor som ska arbeta i forskningsprojektet STING – Syntes och Analys med Transducers och Invertibla Neurala Generatorer. Anställningen avser heltid i två år med tillträde 1 mars 2023, eller enligt överenskommelse.

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap kännetecknas av världsledande forskning inom en mängd vetenskapliga områden, och rankas högt i internationell jämförelse. Avdelningen har vuxit snabbt de senaste åren, med fokus på att skapa en inkluderande forskningsmiljö. Vi söker nu en postdoktor inom grafbaserad maskininlärning för multimodal analys. Våra medarbetare representerar en mångfald av nationaliteter, bakgrunder, och forskningsområden. Som postdoktor hos oss får du stöd med karriärplanering, nätverkande, administrativa och tekniska funktioner samt goda anställningsvillkor. Mer information om avdelningen finns på:

https://www.umu.se/en/department-of-computing-science/

Låter det här intressant för dig? Vi tar gärna emot din ansökan fram till 2022-12-31.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Mänsklig kommunikation är multimodal till sin natur och sker genom kombinationer av tal, språk, gester, ansiktsuttryck och liknande signaler. STING syftar till att designa modeller som fångar denna uttrycksfullhet, och som förenar syntes och analys med hjälp av transduktorer och generativa neurala modeller. Detta innebär att vi måste koppla samman sensoriska data såsom bilder, ljud och rörelse, med abstrakta, mestadels diskreta, representationer av mening, för att skapa syntetisk data, berikad med beskrivande information och sannolikhetsfördelningar. Bidirektionaliteten gör det också möjligt för oss att utveckla effektiva mekanismer för att detektera och hantera bias i modellerna.

De medverkande forskargrupperna har kompletterande expertis: forskargruppen vid KTH har lång erfarenhet av probabilistisk djupinlärning för analys och syntes av mänsklig verbal och icke-verbal kommunikation. Gruppen vid Umeå universitet, å sin sida, är experter på transduktor- och grammatikmodeller för att generera semantiska grafer och har nyligen börjat tillämpa dessa för att analysera multimodala data. De bidrar också med erfarenhet av detektion och hantering av bias. Forskargruppen vid Linköpings universitet kompletterar med omfattande kunskaper om naturlig språkbehandling, där språk är en diskret men observerbar signal av stort värd för att överbrygga projektets två ändar.

Utöver sitt vetenskapliga värde förväntas projektet göra ett betydande samhälleligt avtryck. De resulterande teknologierna kan t.ex. användas för att skapa virtuella patienter för medicinsk träning, för att modellera icke-spelbara karaktärer i videospel och för att härleda affektiva tillstånd och underliggande hälsoproblem från mänskligt tal och icke-verbalt beteende. Läs mer om NEST-projektet på:

https://wasp-sweden.org/sting-synthesis-and-analysis-with-transducers-and-invertible-neural-generators/

Möjliga forskningsriktningar för postdoktorn är:

 • Arbeta med de senaste djupgenerativa modellerna med diffusionsmodeller och normaliserande flöden
 • Kombinera diskreta och kontinuerliga metoder för syntes och/eller analys

Projektet bedrivs inom forskargruppen Foundations of Language Processing vid Umeå universitet. Gruppen studerar teoretiska och praktiska aspekter av att representera språk på datorer, och dess sammankoppling med andra informationskällor. Gruppens arbete sträcker sig från formell språkteori till tillämpad naturlig språkbehandling. Gruppen består av fem seniora forskare och åttta doktorander. Mer information finns på:

https://www.umu.se/forskning/grupper/foundations-of-language-processing/

Kvalifikationer

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn ska ha erfarenhet av:

 • Formell språkteori
 • Maskininlärning

Andra önskvärda meriter inkluderar erfarenhet av:

 • Naturlig språkbehandling
 • Formella grafspråk
 • Maskininlärning av grafrepresentationer
 • Empiriska metoder, inklusive formell hypotesprövning

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev där du förklarar varför du är intresserad av forskningsprojektet och hur du tror att du kan bidra,
 • Curriculum vitae (CV) med publikationslista,
 • Styrkt kopia av examensbevis eller beräknat datum för avläggande av doktorsexamen,
 • Kopia av doktorsavhandling och, om sökanden så önskar, upp till tre relevanta artiklar,
 • Övriga handlingar som sökanden vill göra anropa,
 • Kontaktinformation till två personer som är villiga att lämna referenser.

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in i systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista datum för ansökan är 2022-12-31.

Ytterligare information lämnas av Johanna Björklund (johanna@cs.umu.se, Umeå universitet), Henrik Björklund (henrikb@cs.umu.se, Umeå universitet), och Frank Drewes (drewes@cs.umu.se, Umeå universitet)

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1760-22
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-11-16
Sista ansökningsdag 2022-12-31
Sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb