Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, teoretisk fysik och beräkningsfysik. För mer information se https://www.umu.se/institutionen-for-fysik/

Institutionen för fysik söker nu en doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning mot digital fysik och maskininlärning. Anställningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är 1 december, 2022. Tillträde den 2 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Med virtuella miljöer, drivna med fysiksimulering och 3D-grafik, är det enkelt att generera syntetiskt träningsdata för stora mängder av scenarion. Med djup maskininlärning kan modeller tränas att förnimma omgivningens natur, hur den kommer att respondera på interaktion, samt strategier att styra en robot eller fordon att utföra olika uppgifter effektivt och riskfritt.

I projektet utforskas olika sätt att skapa virtuella miljöer med naturtrogen fysik genom att kombinera generella dynamiska modeller med mätdata från hur maskiner rör sig i och manipulerar sin omgivning. Fokus läggs på automatiserade metoder baserade på djup maskininlärning som kan tillämpas på stora mängder insamlad data samt på fysiken för växelverkan mellan tunga arbetsmaskiner, terräng och granulära material. Nya tillämpningar inom fjärrstyrning och träning av operatörer och autonoma funktioner kan också utforskas. Forskningsfrågorna kan inkludera hur hybridmodellerna görs differentierbara och förklaringsbara.

Doktorandanställningen är knuten till forskargruppen Digital Fysik lokaliserad vid UMIT Research Lab som samlar beräkningsorienterade forskare inom datavetenskap, fysik och matematik. Projektet är knutet till forskningsprogrammet Mistra Digital Forest. Detta erbjuder goda möjligheter och samverkan med forskargrupper och företag med unika domänkunskaper, dataset, och infrastruktur för automation och simulering av robotar och terrängfordon.

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar att vara aktiv inom forskning, läsa doktorandkurser, och eventuellt delta i undervisning av kurser på grundnivå. Finansieringstiden är begränsad till fyra år heltid. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Kompetenskrav 
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i fysik. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kunskaper i beräkningsfysik, maskininlärning och programmeringsfärdigheter i språk som C/C++ eller Python krävs. Ett krav är även att den sökande måste ha mycket goda färdigheter i både talad och skriven engelska. Kunskaper inom högpresterande beräkningar, reglerteknik, eller robotik är meriterande, liksom erfarenhet av att skapa simulatorer med fysikmotor. Du bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha en förmåga att arbeta såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp. 

Ansökan 
Ansökan ska innehålla följande:
1. Ett personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker anställningen/utbildningsplatsen.
2. En meritförteckning/CV.
3. Kopior av examensbevis.
4. En lista på universitetskurser med betyg.
5. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Ansökningar skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi. Sista ansökningsdag är 2022-12-01.

Information
För ytterligare information, kontakta Martin Servin, Email: martin.servin@umu.se, Tel: 090-786 6508

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2 januari 2023 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1664-22
Kontakt
  • Martin Servin, 090-7866508
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • ST, 090-7865431
  • SEKO, 090-7865296
Publicerat 2022-11-01
Sista ansökningsdag 2022-12-01

Tillbaka till lediga jobb