Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed/

Institutionen för kultur- och medievetenskaper utlyser en anställning som universitetslektor i litteraturvetenskap. Anställningen är tillsvidare och på heltid, med start 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination och forskning. Anställningen avser i huvudsak undervisning och handledning i litteraturvetenskap, barn- och ungdomslitteratur, litteraturkritik och teori, kreativt skrivande, litteraturdidaktik samt kreativa och praktiskt inriktade moment på samtliga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå samt undervisning i litteraturvetenskap inom ramen för lärarutbildningen på svenska. Därutöver ingår även undervisning på masterprogrammet i litteraturvetenskap. Kompetensutvecklingstid ingår och motsvarar 20 %. 

Behörighetsgrunder för anställningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk utgör ett krav för anställningen. 

Bedömningsgrunder för urvalet
Som bedömningsgrunder räknas graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet inom området litteraturvetenskap samt pedagogisk skicklighet inom området litteraturförmedling, erfarenhet av kursutveckling, erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen och administrativ skicklighet. 

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • originalitet i forskningen
 • produktivitet
 • bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • uppdrag inom vetenskapssamhället
 • förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • samverkan med omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhället i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga i lärarlag samt den kompetens och den lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Lärarexamen är meriterande för anställningen. 

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. 

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom litteraturvetenskap samt förmåga att ta självständiga forskningsinitiativ i form av medelsansökningar, symposier, antologiprojekt etc. Särskild vikt ska också fästas vid skicklighet inom litteraturens historia, estetik och teori. 

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, bredd och engagemang i pedagogisk verksamhet. Stor vikt ska även fästas vid erfarenheter av undervisning i litteraturförmedling samt vid erfarenhet av kursutveckling. Vikt ska också fästas vid erfarenhet av undervisning på lärarutbildningen. 

Vikt ska fästas vid administrativ erfarenhet.

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska vikt fästas vid erfarenhet av samarbete i lärarlag och den lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna. 

Bedömnings- och behörighetsgrunderna återfinns i Umeå universitets anställningsordning för lärare: https://www.umu.se/globalassets/fristaende-webbar/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning--for-larare-vid-umea-universitet2.pdf

Övrigt
Tillträde för anställning är 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav. Vid humanistisk fakultet finns det möjlighet att ansöka om forskningstid inom ramen för publiceringsbaserad forskningsresurs. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Peter Henning, 090-786 78 11 eller peter.henning@umu.se.

Ansökan
Ansökan ska göras senast 2022-12-01 via e-rekryteringssystemet Varbi. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidare anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1128-22
Kontakt
 • Peter Henning, prefekt, 090-7867811,peter.henning@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-10-07
Sista ansökningsdag 2022-12-01

Tillbaka till lediga jobb