Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer här

Kemiska institutionen söker en postdoktor för strukturbestämning av membran-kopplade proteiner från Bcl-2-familjen involverade i apoptos. Anställningen är på heltid i två år med tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse. Ansök senast 30 november 2022.

Arbetsuppgifter och projektbeskrivning
Denna postdoktorsanställning ingår i ett VR finansierat forskningsprojekt där vi undersöker hur regleringen av programmerad celldöd ser ut på molekylär nivå med fokus på strukturen hos de proteiner och biologiska membraner som är delaktiga i denna viktiga process. Viktiga nyckelspelare i den mitokondriella (intrinsiska) celldödsvägen är membranaktiva proteiner från Bcl-2-familjen. Huvudsyftet med detta projekt är att förstå funktionen - och underliggande strukturella egenskaper - hos dessa proteiner och deras samspel med mitokondriens yttre membran. För detta ändamål kommer vi att använda strukturbiologiska metoder med fokus på fastfas NMR-spektroskopi av lipid-proteinkomplex, kompletterat med vätske NMR. Dessutom kommer vi också att tilllämpa neutronreflektometri på dessa lipidproteinkomplex. Du kommer i första hand att studera de membranbundna Bcl-2-proteinerna och deras samverkan med andra proteiner och membraner. Dessutom kommer du också att stödja NMR-baserat arbete med humana proteinkinaser som kan vara involverade i human cancer, delvis genom deras reglering av Bcl-2-proteiner.

Kemiska institutionen har en excellent forskningsinfrastruktur inom KBC-miljön (www.kbc.umu.se) med tillgång till fastfas/vätske 850 MHz NMR och neutronanläggningar i Europa (främst ESS/ISIS). Du kommer att arbeta med små team i en stor tvärvetenskaplig miljö med utmärkt infrastruktur.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.
Doktorsexamen ska vara inom kemi, biokemi, bio-fysik eller motsvarande ämnesområden. 

Tidigare gedigen erfarenhet av proteinstrukturbestämning med fastfas/vätske NMR krävs. Du ska ha ett stort intresse för området NMR-baserad strukturbiologi och vara beredd att ta på dig vetenskapliga och tekniska utmaningar. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift samt en mycket god förmåga i att skriva vetenskapliga publikationer krävs. Du bör vara kreativ, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av självständighet.

Utbildning och/eller erfarenhet inom biokemi, strukturbiologi och/eller biofysikalisk kemi, samt neutronspridning på biologiska prover är starkt meriterande. Tidigare erfarenhet av membranproteiner är mycket meriterande. Insikt i andra strukturbiologiska metoder och/eller biofysiska tillvägagångssätt är meriterande. 

Ansökan 
En fullständig ansökan ska innehålla följande handlingar:

  •  Ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, varför du söker anställningen, och dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
  • CV, inklusive publikationslista
  • Kopia av doktorsavhandling och eventuella relevanta publikationer
  • Styrkta kopior av examensbevis eller motsvarande alternativt dokumentation som styrker när doktorsexamen förväntas erhållas, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg.
  • Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Ansökan ska göras via vårt elektroniska rekryteringssystem Dokument som skickas elektroniskt ska vara i Word- eller PDF-format. Sista ansökningsdag är 14 oktober 2022.

Närmare upplysningar lämnas av professor Gerhard Gröbner, tfn: +4690-7866346, epost: gerhard. grobner@umu.se.

Information om oss 
Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har närmare 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, biologisk kemi, miljö- och biogeokemi och teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemisk-biologiskt centrum. För mer information, se: https://www.umu.se/kemiska-institutionen/. Vid Umeå universitet har vi en levande postdoktorsgemenskap som samlar postdoktorer över disciplingränserna genom att arrangera karriärfrämjande aktiviteter (umeapostdocsociety.se).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1275-22
Kontakt
  • Gerhard Gröbner, 090-7866346
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-08-18
Sista ansökningsdag 2022-11-30

Tillbaka till lediga jobb